Bankacılık

Bugün süratle gelişen finans sektörü, kurumları yeni iş taleplerine yetişebilmeleri için daha atik ve hızlı tepki vermeleri konusunda zorluyor.

Bankacılık Çözümlerinde Dış Kaynak Trendi

Önde gelen finans hizmetleri kuruluşlarının harcama trendleri ve önceliklerine bakarak firmaların artan bir ivmeyle kuruma özgü uygulama geliştirme ihtiyacı içinde olduğunu gözlemlemekteyiz. Bugüne dek sahip oldukları büyüklük ve kurumiçi kaynaklarının kendilerine rekabet avantajı sağladığını düşünen kurumlarda dahi, outsource edilen çözüm ve hizmetlere olan ilginin arttığını görüyoruz.

Bankalar, yeni piyasanın ve sektörün getirdiği değişimlere uyum sağlayabilmek için; ana faaliyetlerini yeniden tanımlamaya başladılar. Günümüz banka yöneticilerinin en çok arzu ettikleri şey; kendi rekabet alanlarına göre daha çevik organizasyonlar yaratmak ve kendilerine piyasada hızla yer bulabilmektir. Bu ise, modası geçmiş yaklaşımların gerçek ve güvenilir teknoloji çözümleriyle yer değiştirmesiyle mümkün olabilir.

Bankacılık Teknolojisini Yeniden Tanımlama

Bankalar, ana bankacılık sistemlerini esnek yapılarla, yönetimi kolay ve modüler bir yolla maliyeti en aza indirgeyerek değiştirebilmeye çalışmaktadır. Modern bankacılık uygulamalarını son teknoloji üzerine inşa etmek, bankalara operasyonları geliştirmelerine izin veren, maliyetleri düşüren ve büyümeyi hızlandıran, aşamalı, stratejik bir geçiş imkanı sağlar. Modüler, komponent bazlı bir çözümü hayata geçirmek; tüm işlemlerin anında ve elektronik olarak yapılmasını ve mevcut sistemlerle tam entegrasyonu sağlar. 

Legacy Sistemleri Değiştirme

İş dünyası, legacy sistemleri hoş göremeyeceğiniz kadar belirsiz. Geleneksel bankacılık geçmişte kaldı, şimdi çeviklik esas. Yeni ürün ve hizmetleri en hızlı biçimde piyasaya süremezseniz varolma şansınız oldukça azalır. Pazara uyum sağlamakta başarısız oluyorsanız; işletmenizin başarılı olmasına engel olan karmaşık ve esneklikten uzak mevcut arka ofis sistemini değiştirmeyi ciddi anlamda düşünmeye başlamalısınız. 

Ana bankacılık sistemleri, tüm bankaların can damarıdır. Legacy sistemler ve altyapılar, çok kanallı bankaları geriye düşürür. Güncelliğini kaybetmiş sistemlerle çalışmanın fırsat maliyetleri, kaybedilen müşteri ve dolayısıyla kar düşünüldüğünde şimdi her zamankinden daha fazla. Legacy ana bankacılık sistemleriyle devam etmenin getirdiği birçok tehdit vardır:

  • Yeni iş gereksinimleri için ek geliştirme güçlüğü, daha uzun yazılım geliştirme döngüsü

  • Bakım sorunları, karmaşık mimari 

  • Yükleme zorlukları

  • Vadesi dolmuş teknoloji, geliştirmek için kaynak bulma güçlüğü

  • Ölçeklenebilirlik konuları

  • Dış sistemlerle entegrasyon sorunları​

BIS İle Çalışmak

Yönetilebilir ve maliyet etkinliği sağlayan ana bankacılık sistemimiz mevcut sistemlerinizle kolayca entegre olur ve BT yatırımlarınızın değerini arttırır. Uçtan uca entegre bir BİS platformu üzerinde çalışmak, işletmenize maliyet avantajlarının yanı sıra gelişmiş entegrasyon imkanı ve çeviklik sunar. 

BİS Bankacılık Grubu müşterilerimizle yakın temas halinde çalışır ve sürekli olarak gelişmiş yazılımlar üretir. Projelerin risklerini azaltmak ve onları hızla hayata geçirmek için yöntemler geliştiririz. Bunun sonucunda müşterilerimiz; işlemlerini daha hızlı proses eden ve daha gelişmiş süreç entegrasyonu sağlayan az maliyetli ve esnek bir altyapıya kavuşurlar. Bugün Türkiye’de, üçü çok uluslu olmak üzere altı yatırım bankası, bankacılık çözümlerimize güvenmektedir.

İlgili Ürünler