ProStaff BİS’in işgücü etkinliğini arttırmak, operasyonel maliyetleri düşürmek ve uyumluluğu arttırmak için geliştirdiği ve tüm İK süreçlerini otomatize eden web bazlı insan kaynakları yönetim sistemidir.

Yazılım tam ve entegre bir platformla çalışan yönetimini etkin bir şekilde yapmaları için organizasyonlara birçok imkan verir. 

 • Çalışana dokunan her süreci standardize edip elektronik ortama taşıyarak daha fazla iş değeri yaratır

 • Tüm personel bilgisi için tek bir veri kaynağı oluşturur

 • Çalışan hedefleriyle iş hedeflerini örtüştürür

 • İşe alım süreçlerini iyileştirir

 • Tüm personelce paylaşılan bir hizmet merkezi yaratır

 • Çalışanların becerilerini geliştirmelerine, onları ölçümlemelerine ve ödüllendirmelerine imkan verir

 • Tüm işgücünün kilit iş hedeflerine odaklanmasını sağlayarak operasyonel etkinliği yükseltir 

 • Daha iyi planlama ve bilinçli karar süreçleri için güçlü bir iş zekası sunar.

İş Hedeflerine Ulaşma

ProStaff; çalışanlarla ilintili, dağıtık veya merkezi, tüm fonksiyonları otomatize ederek İK personelini destekler. Yazılım ayrıca, işletmenizi en önemli varlığınız olan çalışanlarınızın üzerine kurabileceğiniz bir ortam sağlar.

ProStaff ile, organizasyonlar çalışan hedefleriyle iş hedeflerini aynı çizgide birleştirebilir, en iyi yetenekleri bulup elde tutabilir, çalışanların yeteneklerini ortaya çıkarıp performanslarını ölçebilir. ProStaff üst düzey yöneticilere, İK profesyonellerine ve birim müdürlerine raporlama ve analiz seçenekleriyle tüm işgücü hakkında gerçek zamanlı bilgi sunar.

Tüm bu olanaklar çalışan verimliliğinde artış, maliyetlerde azalma ve uyum süreçlerinde kolaylığa yol açar. En önemlisi de işletmeler kurumsal hedeflerine ulaşmada gerekli araçla donanmış olur.

ProStaff kilit özellikleriyle öne çıkmaktadır:

 • İmplementasyon ve geliştirme sürecinde kolaylık ve hız

 • Entegrasyon yetenekleri

 • Düşük sahip olma maliyeti

 • Çok büyük işletmelerin dahi özel ihtiyaçlarını karşılayabilecek zengin fonksiyonalite​

Önemli İş Aktivitelerinin Desteklenmesi

İnovasyon ve değişimi mümkün kılmak için BIS Framework ile yaratılmış olan ProStaff, tüm anahtar iş aktivitelerini güncel bilgi akışı ile yönetmenizi sağlar:

İşgücü analitiği – İK yetkililerinize, üst düzey yöneticilerinize ve bölüm müdürlerinize işgücünüz üzerinde gerçek-zamanlı anlayış sağlayan raporlama ve analiz seçenekleri sağlayın.

 

Sistem şu fonksiyonları sağlar:

 • Stratejik hedeflerin örtüştürülmesi

 • İşgücü planlaması

 • İşgücü analizi

 • İşgücü maliyet planlama ve simülasyonları 

Yetenek yönetimi – Aradığınız yeteneği rakipler keşfetmeden siz bulun ve elinizde tutun. Sistem şu uygulamaları destekler:

 • İşe alım

 • Kariyer planlama yönetimi

 • Eğitim yönetimi

 • Performans yönetimi

 • Ücret yönetimi

İşgücü süreç yönetimi – Tüm temel işgücü süreçlerini otomatize ve entegre hale getirin. Sistem şu fonksiyonları destekler:

 • Çalışan yönetimi

 • Organizasyonel planlama 

 • Ücret ve haklar yönetimi

 • Yasal raporlama

 • İK süreç ve formları

İK servis – İşgücünüze, her zaman, her yerde bilgilenebilecekleri ve self-servis yapabilecekleri araçları sağlayın. Sistem; aşağıdaki uygulamaları destekler:

 • Çalışan self servisleri

 • Yönetici self servisleri

 • Üst yönetim self servisleri