Modüller

Kernel

Sistemin çekirdeğini oluşturan bu kısımda, temel muhasebe yapısı, müşteri veri tabanı ile genel sistem ve kullanıcı parametreleri yer almaktadır.

  • Sistem yönetimi: Sistem yönetimi ile, kurumunuzun çalışma prensiplerini belirleyen temel parametreleri tanımlayabilir ve böylece kontrol ve iş akışlarını buna göre tasarlayabilirsiniz ve aynı zamanda standart değişkenleri parametrik olarak tanımlayabilirsiniz.

  • Muhasebe: Kullanıcılar kurumun çalışma prensiplerine göre hesap planı tanımlayabilir, finansal tabloları çıkarabilir, hesap bakiyelerine ve hareketlerine istedikleri tarih bazında ulaşabilirler. Bu muhasebe altyapısıyla, yasal raporları üretebilir, bilançoyu ve kar/zarar hesabını çıkarabilir, ve reeskont/evalüasyon işlemlerini yapabilirsiniz. Ayrıca finansal tabloları parametrik olarak güncelleyebilir ve istenen tabloyu esnek bir şekilde üretebilirsiniz.

  • Güvenlik: Kullanıcı erişim tanımları yapabilir ve yetkileri işlem limiti, raporlama veya işlem yapma yetkisi şeklinde farklılaştırabilirsiniz.

Resmi Defterler

  • Resmi defter veya yevmiyeleri zaman aralıklarına göre izleme 

  • Resmi defterleri iç ve/veya yasal formatlarda basma 

  • Yıl sonunda otomatik olarak hesapları kapatma 

Resmi Bildirim

Yasal mercilere gönderilmesi zorunlu tüm raporları otomatik olarak almanızı sağlar.

  • BDDK 

  • TCMB 

  • Maliye Bakanlığı 

Bildirim ve Entegrasyon

Günümüz koşullarında ayakta kalabilmek ve karlılığı korumak her zamankinden daha da zorlu bir duruma geldi. Bu koşullar altında çalışan ve piyasaya nakit akışını sağlayan finans kuruluşları, kredi başvurularını değerlendirirken, potansiyel müşterilerinin piyasadaki mali durumu hakkında mümkün olan en fazla bilgiyi toplamak ve risklerini minimize etmek istiyor. Bilgi havuzunun en önemli kurumlarından olan Kredi Kayıt Bürosunun, Bireysel KKB ve Kurumsal KKB uygulamaları ile entegre çalışan Confin sistemi, risk oluşmadan önce potansiyel müşterinizi tanımanızı sağlar. Bunun yanı sıra, bankaya hergün borç dosyası hazırlamak ve gerçekleşen tahsilatların hesaplara geçmesini sağlamak, banka entegrasyonu ile otomatik hale getirilmiştir, böylece kurumun operasyonel maliyetlerinin azalmasını sağlar.

Risk Takip Sistemi. Kredi tahsis sürecinde potansiyel müşteriler için yapılan araştırmaların önemi kadar, yaşayan kredilerin de takibi finansman şirketleri açısından çok önemlidir. Risk Takip Sistemi (RTS) sayesinde müşterilerin geri ödeme alışkanlıkları dahil olmak üzere tasfiye olabilecek alacakların erken uyarı sistemi ile çok hızlı bir şekilde aksiyon alınmasını sağlamaktadır.