BIS’in geliştirdiği EduStaff Eğitim Yönetim Sistemi, kurumların eğitim yönetimi süreçlerini maksimum otomasyon ile mükemmelleştirmeye ve bu sayede eğitim yönetiminden kaynaklanan operasyonel maliyetleri minimize etmeye odaklanmıştır. Tam otomatik işlem kapasitesinin yanı sıra, kusursuz olarak tasarlanmış self servis ve mobil uygulamaları ile EduStaff, Eğitim Departmanı Personeli , Eğitmen ve eğitimi alacak kişileri tek bir platformda bir araya getiren bir uygulamadır. 

Merkezileşmiş Eğitim Operasyonları Yönetimi

Üstün teknolojisi ile tüm eğitim operasyonları için tek bir merkez olan EduStaff e-öğrenme uygulamaları ile entegre olarak çalışabilmektedir. Ayrıca herhangi manuel bir işlem yapmaksızın hem e-learning hem de sınıf içi eğitim operasyonlarınızı kolayca yönetmenize yardımcı olur. 

EduStaff , eğitim yönetiminin modern İK iş akışının ortasına yerleşmiş olduğunu kabul eder. Bu nedenle herhangi bir sınırlama olmaksızın kurumların İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi ve temel iş uygulamaları ile entegre olarak çalışabilmektedir.

 

EduStaff’ın -sınırlı olmamak kaydıyla- entegre olabildiği uygulamalardan bazıları:

  • Personel Yönetimi

  • Kariyer Yönetimi

  • Performans Yönetimi

  • Kullanılan muhasebe sistemi

  • Temel İş Uygulamaları ( Ana bankacılık çözümü, ERP çözümü vb.)​

 

Taraflar Arasında Kusursuz Bilgi Akışı

EduStaff, Eğitim Bölümü Yetkilisi, Eğitmen ve eğitimi alacak kişiler arasında eksiksiz ve online/gerçek zamanlı bilgi transferi sağlayan kusursuz dizayn edilmiş self servis ve mobil uygulamalar sunmaktadır. 

Sadeliği öne çıkaran tasarımı sayesinde yeni kullanıcılar bile kendilerine atanan eğitimleri detaylı olarak gözlemleyebilir, yeni eğitimlere başvurabilir ve eğitim takviminin içeriğini yönetebilir.