Modüller

1. Kurumsal Emlak Yönetimi

Perakende veya benzeri sektörlerde birden fazla mağaza ve/veya şubesi bulunan kurumların, sahibi oldukları ve/veya kiradıkları tüm emlaklarının tanımlandığı, sözleşmelerinin, ödeme ve yenilemelerinin takip edildiği, teknik hizmet ve bakımlarının yönetildiği ve hizmet/bakım amacı ile ihtiyaç duyulan envanterin tanımlanıp stok takibinin yapılabildiği uygulamadır.

Temel Fonksiyonlar
 • Emlak Yönetim Sistemi

  • Ürün, organizasyonların kontrolünde bulunan tüm emlakların bina ve gayrimenkul kayıtlarının detayları ile takibi, sözleşmelerinin yapılması ve işletilmesi, kiralanmış ya da organizasyonun satılmak üzere kontrolünde bulundurduğu iktisaplı mallarının yönetilmesi için geliştirilmiştir.

  • Ayrıca ürün bünyesinde, vergi ve enflasyon oranlarının da takibi yapılabilmektedir. Böylece ödeme işlemlerinin hatasız takibi sağlanmaktadır. Ayrıca evrak takipleri , kiralama, satış, sözleşme kontratları ile ilgili alarm sistemleri bulunmaktadır.

 • Bina ve Gayrimenkul Detayı Takibi

  • Ürün, bina detaylarının kat, oda, bağımsız bölüm olarak izlenmesine olanak sağlar. Her bir bölümün kullanım alanı ve m2 cinsinden büyüklüklerin girilebilmekte ve bu alanlar kat-oda hiyerarşisinde izlenebilmektedir.

 • Açılış, Kapanış, Taşınma ve Renovasyon Süreçleri Takibi

  • Açılış, taşınma, kapanış, ek yer ve renovasyon süreçleri yönetilebillmektedir.

 • Kira Sözleşmeleri Yönetimi ve Ödeme Takibi

  • Ürün ile kira sözleşmeleri yönetimi sağlanabilmektedir. Enflasyon index türü seçilir ve sözleşme tipine göre sisteme tanıtılarak, işletmenin sahip olduğu tüm gayrimenkul kira ödemeleri tanımlanan zamanlarda, işletmenin tanımlayacağı artış oranları ile belirlenen tarihte sisteme yansır.

  • Kira artış parametresi, sistemde tanımlı olan ana ve alt parametrelere bağlı olarak istenilen şekilde formüle edilebilmektedir.

  • Ayrıca mahkeme ve hukuki süreçlerde ödenmeyen ya da tahsil edilmeyen alacakların geriye dönük hesaplamaları yapılabilir.

  • Kira süreçleri için hizmet birimi ya da ay bazında kira simülasyonu yapılabilir. Kira simülasyonu için gerekli parametrelerin sisteme kullanıcı tarafından aylık / yıllık bazda girilmesi de dinamik ve kolay ekranlardan sağlanabilmektedir.

 • İktisaplı Mal İlan ve Satış Takibi 

  • Geçici süre için kurumun elinde bulunan iktisaplı malların teklif ve satış süreçleri yönetimi yapılabilmektedir. İktisaplı malın elden çıkarılması için kurumun bünyesindeki internet satış ortamları entegrasyonu ile internet üzerinden alınan tekliflerin değerlendirilmesi gerçekleştirilebilmektedir.

  • Değerlendirme süreci statü takibi ve statü kontrolleri ile hata yapmayı önleyici uyarılar sayesinde sistem üzerinden teklif sahibine dönüş yapılabilmekte ya da satış kararı ve satış işleminden sonra evrak takibi ve ödeme takibi de yapılabilmektedir.

  • Sistem üzerinden tüm kar/zarar ya da potansiyel kar hesaplamaları kolaylıkla yapılabilmektedir.

 • Evrak ve Doküman Takibi 

  • Ürünümüz kapsamındaki “KEY (Kurumsal Evrak Yönetimi) editör” uygulaması ile Word ortamında sistemden çıktı olarak alınması beklenen yazışma ve sözleşme çıktıları otomatik olarak oluşturulabilmektedir.

  • Şablonların tanıtımı, kolaylıkla kullanıcılar tarafından yapılabilir ve bir kez sisteme tanıtılan şablon üzerinden evrak otomatik olarak alınır.

  • Key editor ile, sisteme yüklenen evrakta, sistem tarafından beslenecek alanlar “Key editor” ile hazırlanır. Örneğin, kira süreci bilgileri girildiğinde, sistemde bulunan şablona göre “Kira Sözleşmesi” hazırlanır ve istendiğinde çıktı alınabilir.

2. İdari İşler Yönetimi

Personel Yemek Kartı

Logictix’in Yemek Kartı Yönetimi modülü; büyük çaplı ve birden fazla lokasyonda bulunan kurumların personeline verilen yemek kartı ile ilgili süreçlerin elektronik ortama taşınarak maliyetlerin kontrol edilmesini ve bu süreçlerin operasyonel verimliliği arttıracak şekilde yürütülmesini sağlayan bir uygulamadır.

Filo Yönetimi

Büyük araç filosuna sahip firmalar için geliştirilen Filo Yönetimi modülü; kurumunuzun tüm araçlarını tek bir bilgi kaynağından etkin ve maliyet odaklı yönetebilmeniz için sizi yetkin kılar. Modül ile tüm araç sipariş işlemlerini yürütebilir; masraf bilgilerini takip edebilir ve kullanıcı bilgilerini güncel tutabilirsiniz.

Servis Araçları Yönetimi

Servis Araçları Yönetimi modülü; kurumlar tarafından personele sağlanan servis aracı hizmetinin, operasyonel hataları minimize ederek ve maliyetleri kontrol altına alarak yönetilmesini sağlar.