İş Faydaları

İdari işlerinizi otomatize edin

  • Personel yemek kartı, servis ve filo yönetimi gibi İK destek hizmetlerinizi elektronik ortama taşıyın

  • Kağıt ve dosya yükünden kurtulun

  • Daha düzenli bir süreç yönetimi ile maliyetlerinizi dramatik bir biçimde düşürün

Kaynaklarınızı optimize edin

  • Mevcut İK Yönetimi sisteminizle entegre olarak çalışın

  • Kaynaklarınızı en fazla ihtiyaç duyulan zamanlarda en doğru noktalara yönlendirin

  • Hızlı ve zamanında raporlar alın ve maliyetlerinizi ve süreçlerinizi gerçek zamanlı olarak kontrol altında tutun

  • Önemsiz işler için daha az insan kaynağı kullanın ve insanlarınızı stratejik olarak daha önemli işlere kaydırın.

İK destek hizmetlerinizi geliştirin

  • Çalışanlarınızın sunduğunuz yan haklardan sonuna kadar fayda sağlamasına yardımcı olun

  • Personel hizmetleriniz için süratli geri bildirim alın ve taleplere uygun derhal aksiyon alın