Modüller

Kernel

Sistemin ana unsuru olan bu bölüm, temel muhasebe yapısı, müşteri veritabanı, genel sistem ve kullanıcı parametrelerini içermektedir. 

 • Sistem yönetimi: Sistem Yönetimi ile, standart değişkenleri parametrik olarak yaratabileceğiniz gibi kurumunuzun çalışma prensiplerini belirleyen belli parametreleri oluşturarak gerekli kontrol ve iş akışı tasarlayabilirsiniz. 

 • Muhasebe: Kullanıcılar kurumun çalışma yöntemine göre hesap planı oluşturabilir, finansal tabloları hazırlayabilir, istenilen tarihlerdeki hesap ekstrelerine ve hareketlerine ulaşabilirler. Bu muhasebe sistemiyle; yasal raporları, bilançoyu ve kar/zarar hesaplarını hazırlayabilir, reeskont/evalüasyon işlemlerini yapabilirsiniz. Ayrıca finansal tabloları parametrik olarak düzenleyip istenen finansal tabloyu esnek bir şekilde üretebilirsiniz.

 • Müşteri Veritabanı: Winbank’ın müşteri odaklı yapısı sayesinde müşteri kitlenizin performansını sürekli olarak görüntülemeniz ve ölçümlemeniz oldukça kolaylaşmıştır. Winbank ile, pazarlamayı etkin kılmak daha az efor gerektirir.

 • Güvenlik: Kullanıcı erişim yetkilerini tanımlayabilir ve işlem bazında limitleri, raporlama veya işlem yapma yetkilerini farklılaştırabilirsiniz

 

Hisse

Hisse alış/satış işlemlerinin hem emir anında hem de emrin tamamlanmasının ardından sisteme girilmesine izin veren modüldür.

 • Müşteri ve kurum portföyü için yapılan tüm işlemlerin detaylarının tutularak izlenilmesi

 • İstenen tarihteki stoklara, hisse veya müşteri bazında ulaşılması

 • İstenen tarih aralığındaki işlemlere, hisse, müşteri, şube bazında erişilmesi

 • Portföy maliyeti ve kar/zarar takibi yapılabilmesi

 • Tüm muhasebe kayıtlarının istenen valörle (bugün için T+2) otomatik olarak yaratılması

 • Muhasebenin yanı sıra hisse modülü içinde, gerçekleşen işlemler ve sonucunda oluşan stokların online olarak izlenmesi

 • Fiyat bilgilerini manuel olarak girerek veya “data feeder” ortamından alarak saklanabilmesi

 • Belirlenen fiyatlarla stokları değerleyip, (istenen tarihteki) toplam portföy değerinin bulunması 

 • Diğer kurumlardan gelen/diğer kurumlara gidecek hisse virmanlarının gerçekleştirilmesi

 • Müşteri hesapları arası hisse virmanlarının yapılması

 • Sermaye artırımı/temettü işlemlerinin realize edilebilmesi

 • Yasal raporlama ve Takas/Saklama ile manyetik ortamda bilgi alışverişi yapılması (mevcut bilgileri kullanarak tekrar bilgi girmeden)

 • işlem defterlerini otomatik olarak karşılaştırılması 

 • MIS’e yönelik olarak şube, müşteri temsilcisi, müşteri bazında hacim, performans, getiri analizleri yapabilmesi

Hisse Ex-API

BIS’in kanıtlanmış, yüksek hızlı hisse Ex-API’si işlemleri hızla borsaya iletmenize yardımcı olur. 

 • Emir bilgilerini yönetin

 • Emirlerin bölme işlemlerini gerçekleştirin

 • Emirlerin maksimum sayıda lota otomatik olarak bölünmesi

 • Emir konfirmasyon işlemi

 • Seans yönetimi

 • Emir routing

Sabit Getirili

Sabit Getirili modülü birincil ve ikincil piyasalara ait alış/satış işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirmenizi sağlar.

 • Piyasadan kesin/reverse alış, kesin/repo satış işlemlerini sistem üzerinde yapma

 • Kurum, trading gibi farklı portföyler oluşturabilme

 • Aynı tanımlı kağıt veya vadeler için farklı stoklar tanımlama ve her stok için ayrı paçal maliyetler izleyebilme (bu yapı, istenirse tüm stoğu paçallama, istenirse her alımı ayrı maliyette izleme imkanını vermektedir)

 • Bu stokların her biri için; gerçek, fonlamalı, cari maliyetleri (piyasa fiyatları ile) izleyerek reeskont yapma

 • Fiyat bilgilerini manuel olarak girerek veya “data feeder” ortamından alarak saklanabilmesi

 • İstenen tarihteki stoklara menkul kıymet bazında ulaşma

 • İstenen tarih aralığındaki işlemlere, menkul kıymet, müşteri, şube bazında erişme

 • Portföy maliyeti (istenen stok detayında) ve kar/zarar takibi yapma

 • Repolara manuel, tam otomatik kağıt dağıtımı yapma

 • İstenen müşteriler için gün sonu bakiyelerinden otomatik repo yapma

 • Repo/reverse repo geri dönüşleri, itfa işlemlerini gerçekleştirme

 • Tüm bu işlemlerle ilgili muhasebe kayıtlarını otomatik olarak yaratma

 • Kurum, şube, müşteri bazında stok, hacim, kar ve zarar bilgisi izleme

 • Yasal raporlamalar 

Cari İşlemler

When used as a stand-alone system, this module contains the transactions which lead to the entry of any debt/receivable resulting from a transaction other than purchasing or selling into the customer account. The module offers the following functions:

 • Müşteri hesaplarına nakit para yatma/çekme işlemleri

 • Müşterinin farklı hesaplar arası veya iki müşteri hesabı arasındaki virman işlemleri

 • Müşteri hesaplarına yapılan EFT/havale girişleri/çıkışları

 • Müşteri hesaplarından çekle ödeme veya hesaba çekle teslimat işlemleri

 • Müşteri hesaplarıyla ilgili döviz işlemleri

Operasyon

This module allows for making and monitoring operational transactions and supports the following functions:

 • Günlük fon ve şube limitleri belirleme

 • Müşteri işlem ve repo satış sonuç formları 

 • Menkul kıymetler için günlük fiyat girişleri

 • Şubeler cari izleme

 • Şubeler cari faiz tahakkuk

 • Yasal raporlamalar 

 • İş ve tatil günlerinin belirlenmesi

VOB

As back-office part of derivatives transactions, this module operates in full integration with Wintrade and Winbank as well as stand-alone.

 • Kontrat bilgilerinin sisteme tanımlanması ve ilgili muhasebelerin oluşturulması

 • Kademeli komisyon bilgilerinin tanımlanması

 • Teminatların otomatik olarak hesaplanması

 • Teminatların müşteri hesaplarına aktarılması

VOB OMS

Turk-DEX OMS allows for orders and trade capture as well as deposits (margins) and positions captures. 

 • Mesajlaşma arayüzü

 • Emirlerin VOBKE terminalleri yerine Wintrade panelinden iletilmesi

Halka Arz

Halka Arz modülü aşağıdaki fonksiyonları destekler:

 • Konsorsiyum lideri olarak dağıtım yapabilme

 • Dağıtım sonuçlarının disket ortamında oluşturulması, üye disketlerinin okutulması

 • Otomatik TL ve hisse senedi iadeleri

 • Talep toplama

 • Raporlar

 • Başvuru raporları

 • Dağıtım raporları

 • Her halka arz için farklı disket tanımlayabilme

 • Halka arz tanımında zorunlu sahaların tanımlanabilmesi

 • Şube başvurularının istenildiğinde merkez tarafından engellenmesi

 • Ön talep toplama imkanı

ICM

ICM modülü aşağıdaki fonksiyonları destekler:

 • Uluslararası müşterilerin tanımlanması

 • Müşterilerin kontak bilgilerinin sisteme girilmesi

 • Nakit ve menkul için farklı saklama bankası tanımı yapabilme

 • Konfirmasyon işlem ve belgeleri

 • Günlük işlemler için Wintrade ile entegrasyon

 • Ödeme işlemleri, kısmi ödeme

 • Müşteri ve saklama bankaları ile tüm e-posta ve telefon trafiğinin loglanması

Yatırım Ortaklığı

Yatırım Ortaklığı modülü aşağıdaki fonksiyonları destekler:

 • Transaction processing for the portfolio of investment trust 

 • Monitoring transactions and accounting 

 • Portfolio reporting 

 • Electronic market price transfers 

 • Redemption of fixed income securities, repo/reverse repo operations on due date, corporate actions for equities 

 • MIS 

 • Regulatory reporting 

Portföy Yönetimi

Yönetimi modülü aşağıdaki fonksiyonları destekler:

 • Performans primi hesaplama 

 • Performans primi hesaplama

 • Risk grubu, performans kriterlerine göre portföy grupları oluşturabilme 

 • Alternatif getiri araçları ile karşılaştırmalı getiri raporları

 • Müşteri portföy raporları

 • Müşteri risk grubuna göre veya ilgili menkul kıymetin toplam portföydeki menkul türleri içindeki oranına uygun dağıtım yapabilme 

 • Otomatik yönetim komisyonu oluşturma