Modüller

Personel Özlük

Organizasyonel Planlama ile birlikte iki ana modülden biri olan Personel Özlük, detaylı çalışan bilgisi sağlayarak insanlarınızın tam bir resmini görmenize yardımcı olur. Yerleştirmeden ilişik kesmeye dek tüm personel yaşam döngüsünü otomatize eder.

 • Tüm organizasyon bazında insan kaynakları veritabanı oluşturun

 • Personel ve iş ilintili verileri yönetin

 • Gerekli değişiklikler (terfilar, artışlar, transferler vb.) yapıldıkça çalışan verisini güncel tutun

 • İzin işlemlerini yönetin

 • Tarihsel kayıtları inceleyin (sosyal güvenlik, kıdem vb.)

 • İşten çıkarma işlemlerini yönetin

 • Personel özlük ve diğer çalışan bilgilerine ait raporlara ulaşın

 • Yasal raporları üretin

Organizasyonel Planlama

ProStaff’in Organizasyonel Planlama modülü matriks ve çoklu organizasyon hiyerarşilerini destekler ve organizasyon birimlerininin görsel olarak görüntülenmesini sağlar.

 • Sürükle-bırak fonksiyonelitesi ile kolayca yeni organizasyonel birimler yaratın

 • Farklı iştirakler için ayrı organizason hiyerarşileri tanımlayın

 • Her iş birimi için kafa sayılarını izleyin

 • Görsel olarak zengin grafiksel organizasyon tablosu alın

İş Analizi

İş Analizi her bir işin özel görev ve gereklerini tanımlayabileceğiniz ve bu görevlerin organizasyon içerisindeki önemini kayıt altına alabileceğiniz modüldür.

 • İşe alım sürecini iş gerekleriyle ilişkilendirin

 • Bir görevin görev ve yetkinlik gereklerini tanımlayın

 • Kurumsal rollerle uyumlu en iyi adayları işe alın.

Seçme ve Yerleştirme

İşe alım süreçlerinin yarattığı zaman, efor ve masrafları azaltmak için tasarlanan Seçme ve Yerleştirme modülü, tüm işe alım sürecinizi elektronik ortamdan yönetmenizi sağlar. Modül, dış işe alım siteleriyle olduğu gibi şirketlerin kendi kariyer siteleri ile de entegre çalışabilmektedir.

 • İş tanımı ve gereklerini online yayınlayın

 • İş ilanlarını izleyin, yeterli adayları filtreleyin

 • Başvuru sahiplerinin online özgeçmiş yaratmalarını ve güncellemelerini sağlayın

 • Adayları başvuru statüleri hakkında bilgilendirin

 • Kalifiye adaylar için oluşturduğunuz veritabanında arama yapın

 • Mülakat tarihlerini ayarlayın

 • Adaylarla yapılan yazışmaları yönetin

 • Online işe kabul yazılarını gönderin

Performans Yönetimi

Yetenek yönetiminin önemli bir bileşeni olarak Performans Yönetimi modülü kapsamlı çalışan değerlendirme süreçleri ve hedef birleştirme araçları sunarak organizasyonları destekler.

 • İş hedefleri, yetkinlikler, özellikler ve kriter hedefleri ile performans formları üretin

 • Her dönem sonunda bağımsız hedef kart, yetkinlik ve performans değerlendirmelari gerçekleştirin

 • Hedef kart ve yetkinlik değerlendirmeleri için bağımsız alt dönem tanımları yapın

 • Değerlendirmeleri onay akışı çerçevesinde gerçekleştirin

 • İK personelinin, birim müdürlerinin ve çalışanların hedef giriş ve değerlendirme süreçlerinin tarihsel akışını görüntüleyin

Kariyer Planlama

Yüksek performans gösteren çalışanları kurum içinde tutup içerden yükselmeleri kolaylaştırmak için yapılacak yedekleme, stratejik İK’nın bel kemiğini oluşturur. Kariyer Planlama ile kurumunuzu yetenek yönetimi üzerine kurabilir ve buna ek olarak çalışanların kariyer yollarını belirginleştirip etkin yedekleme planları oluşturabilirsiniz.

 • Kilit pozisyonlar boşaldığında işlerin etkilenmesini önleyin

 • Yüksek potansiyelli çalışanları takip edin

 • Geleceğin liderlerini içerden yetiştirin

 • Boş pozisyonları doldurabilecek adayları hızla belirleyin

Ücret Yönetimi

İşgücünün işletme giderlerinin içinde büyük bir kalem olduğu düşünülürse iyi analiz edilmiş ve planlanmış ücret programları oluşturmak işletmeler için hayatidir. Ücret Yönetimi modülü verilerinizi yorumlamanıza ve kritik ücret planlamaları yapmanıza yardımcı olur.

 • Maaş artış dönemlerini tanımlayın (eğer varsa her bir grup firması için)

 • Çalışan grupları için ücret taslakları yaratın

 • Alternatif simülasyonlardan seçilmiş taslakları hayata geçirin

 • Self servis ekranları aracılığıyla birim müdürlerinizi ücret planlamaları hakkında bilgilendirin ve görüşlerini toplayın

 • Ücretle ilgili verilerinizi bordro sistemine aktarın

 • Çalışanlarınızın tarihsel maaş verilerine ulaşın

Eğitim Yönetimi

Öğrenen bir organizasyon yaratmak için eğitim programlarına yatırım yapmalı ve çalışanlarınıza bilgi ve yeteneklerini devamlı geliştirebilecekleri ortamı sunmalısınız. ProStaff’in kapsamlı Eğitim Yönetimi modülü, eğitim inisiyatiflerinizi organizasyonel hedeflerinizle paralel yönetmenize yardımcı olur.

 • Farklı grup ve ihtiyaçlara göre eğitim katalogları yaratın

 • Self servis ekranları aracılığıyla çalışanlarınızın eğitim havuzundan seçim yapmalarını sağlayın

 • Eğitim giderlerini sürekli olarak takip edin ve bütçeyi aşmadığınızdan emin olun

 • Merkezi bir platformdan tedarikçilerinizi yönetin

 • Üçüncü taraf e-eğitim yazılımlarıyla entegre olun

Kaynak Yönetimi

Çalışanlarınızdan daha fazlasını almak için, kaynak durumunuzun net bir resmini görmeli ve kar kaybını en aza indirmelisiniz. ProStaff’in Kaynak Yönetimi modülü ile, projelerinizi şimdi daha etkin yönetebilir ve kaynakları kolaylıkla projelere atayabilirsiniz ve böylece karlı aktivitelere harcanan zamanı arttırabilirsiniz.

 • Çalışanların farklı lokasyonda ve proje gruplarıyla çalıştığı durumlar için personel havuzu (joker personel) oluşturun 

 • Havuz personelin proje takvimi ve işgücü planlamalarını takip edin

 • Joker personel için yedek pozisyonlar yaratın

 • Organizasyonel hiyerarşi üzerinden havuz pozisyon ve ilgili yönetici arasında fonksiyonel bir ilişki tanımlayın

Self Servis Uygulamaları

ProStaff Self Servis ekranları çalışanlara kişisel bilgilerinin kontrolünü verir. İK yetkililerini organizasyonel hedefleri desteklemeleri için daha stratejik konulara odaklanmaya yönlendirerek, bu İK self servis aracı İK’nın kuruma net katkısını ciddi ölçüde arttırır. Çalışanlarınızı aşağıdaki imkanlarla donatarak kağıt bazlı işlerden vazgeçip işgücü süreçlerinizi geliştirin:

 • Kişisel ve işle ilgili bilgilerin kontrolü

 • Zaman kartı ve izin taleplerini iletme, iş ilanlarına başvurma ve tüm mevcut ücret bilgilerine erişme

 • Zaman kartlarını ve izin taleplerini değerlendirme ve onaylama

 • Ücret bilgisi, performans tarihçesi ve acil iletişim bilgilerini görüntüleme

İşgücü Analitiği Gösterge Paneli

Gerekli insan kaynağı verisini biraraya getirmek ve entegre etmek ileriye dönük kritik iş kararlarını güvenle alabilmenizi sağlayan anlayış ve öngörüyü sağlar.

 • İşgücünün bütünsel bir görüntüsü için verileri entegre etme

 • İşgücünü optmize etme ve verimliliği arttırma

 • Değişen işgücü demografik bilgilerine ve trendlerine proaktif olarak müdahale etme