Teknoloji Hizmetleri

15 yılı aşan bir süredir yazılım geliştirme, implemente etme ve bakım hizmetleri sonucu elde edilen bilgi ve tecrübe ile BIS Hizmetleri iş kolumuz müşterilerimizin yatırım getirisini optimize etmeyi ve rekabet avantajlarını geliştirmeyi amaçlar.

Uygulama Testi

Şirket içinde oluşturulmuş ya da dışarıdan alınmış hazır paket çözümleri fonksiyonalite, performans ve güvenlik açısından test edecek yeterli kaynaklarınız yoksa bu hizmeti BIS’ten alabilirsiniz.

Bu konuda sağladığımız katma değerler;

 • Test etme ve sistemleri yerleştirme sürelerinde büyük oranda azalma 

 • Üretim ortamında oluşabilecek sorunları yok etme

 • Yazılım test maliyetini azaltmaktır​

Günümüzde yazılım projelerinde ele alınması gereken en kritik konulardan biri giderek daha da karmaşıklaşan iş ihtiyaçlarını iyi analiz etmek ve bu ihtiyaçları yeni geliştirilip uygulanacak olan yazılım çözümlerine baz olarak kullanmaktır. Yetersiz iş analizi sonucu ortaya çıkan başarısız yazılım projeleri veya yanlış seçilmiş yazılım ürünleri büyük finansal kayıplara, insan gücünün boş yere meşgul edilmesine ve şirketin rekabetten geri kalmasına neden olabilir.

 

Bir ihtiyaç analizi çalışmasında, spesifik iş uzmanlığı, sistem analiz ve tasarım yetenekleri ve bu tip projelerde kanıtlanmış başarısı olan iş analistlerine ihtiyaç duyulur. Şirketler bu iş gücünü kendileri de kiralayabilir. Fakat bu kaynaklar proje bitiminden sonra kullanılamaz. Ayrıca bu türden kalifiye iş gücünü bulmak ve elde tutmak da kolay olmamaktadır. 

 

BIS analiz fazı boyunca profesyonel uzmanlarla iş ihtiyaçlarını en doğru şekilde toplayıp dokümante etmeyi her zaman garanti eder

Süreç Tasarımı
Fonksiyonel Tasarım

İş ihtiyaçlarını doğru olarak bir araya getirmenin yanı sıra, yazılım geliştirmede diğer önemli bir konu yeni yazılıma ait fonksiyonel tasarımdır. Fonksiyonel tasarım süreci analiz fazı biter bitmez başlar. “Fonksiyonel Tasarım” dokümanı geliştirilecek yazılımın özelliklerini anlatır fakat o özelliklerin nasıl uygulamaya geçirileceğini kapsamaz. “Fonksiyonel Tasarım” dokümanı her fonksiyon için şu parçaları kapsar:

 • Amaç. Fonksiyonun gerçekleştirmeyi amaçladığı konu 

 • Girdi. Girdi türleri, her girdinin formatı, kaynağı ve diğer özellikleri 

 • Süreç. Fonksiyonun adımları, kullanılacak algoritmalar, formüller ve teknikler 

 • Çıktı. Format, kullanıcı, hacim ve çıktının periyodu

Fonksiyonel tasarım dokümanı sistem performans kriterlerini, güvenlik ve ölçeklenebilirlik ihtiyaçlarını da kapsar.

BT Strateji Tasarımı

BT strateji hizmetlerimiz müşterilerimizin teknoloji planlama, geliştirme, bakım operasyonlarını geliştirmelerine yardımcı olur. Enformasyon teknolojilerini kullanmadaki stratejilerini belirlemelerine ve bu fikirleri – hem sizin için hem de hissedarlarınız için – paraya dönüştürmenize yardımcı oluruz.

 

Takımımız stratejik BT planlama, BT/iş uyumu, BT maliyet azaltma, BT portföy yönetimi, uygulama gerçekleştirme, süreç globalizasyonu ve BT organizasyon tasarımı alanlarındaki uzman kişileri kapsar.

 

BIS, BT işine gerçekleri baz alan bir iş bakış açısıyla yaklaşır. İş stratejisine şu amaçlarla başlarız: BT maliyetlerini sektör ortalamasından düşük bir seviyeye çekmek, yatırımın getirisini arttırmak ve iş ve BT uyumu kurmak.

 

BT strateji ekibimiz ilk olarak şirketin iş stratejisini, mevcut BT altyapısını, BT organizasyonunu, mevcut ve gelecek projelerini analiz eder, daha sonra BT için şirket hedefleriyle paralel bir ana plan hazırlar. Tüm önerilerimiz şirketi daha rekabetçi kılmak üzerine oluşturulur.

BT bağlantılı problemler şirketin üretkenliğini düşürdüğü gibi müşteri memnuniyetini de azaltır. Bu tip problemlerin ana nedenlerinden biri iyi tasarlanmamış BT mimarisidir.

 

BIS’in veri tabanı yönetim sistemleri, işletim sistemleri ve iletişim teknolojileri alanlarında deneyimli profesyonel personeli şirket iş stratejilerine paralel altyapı dizayn hizmetleri sunar.

Altyapı Tasarımı

Bugün, giderek daha fazla şirket Servis Bazlı Mimari (SOA) ihtiyacını anlamıştır. Zamanla daha global ve heterojen bir hal alan iş dünyasında SOA, firmaların iş ihtiyaçlarını ve BT altyapılarını bir araya getirmelerini, geliştirme maliyetlerini azaltmalarını, hizmet paylaşımını desteklemelerini, entegrasyon hızını artırmalarını ve en iyi uygulamaları inşa etmelerini sağlar. 

Servis bazlı yaklaşım hızlı montaj sağlar, deployment süresini kısaltır ve başarısızlık riskini azaltır ve böylece şirketinizi daha çevik ve karlı tutabilirsiniz. SOA bilgi işlem teknolojilerindeki evrimin son ayağıdır.

Entegrasyon ve SOA (Service Oriented Architecture - Servis Bazlı Mimari) Tasarımı
BIS SOA Danışmanlık Grubu 

BIS SOA Danışmanlık Grubu ister bir şirket uygulama tasarım çalışmalarını ve araçlarını paylaşılan, tekrar kullanılabilen ve dağıtılmış servisler yaratan bir stile isterse yeni SOA uygulamalarına ve çözümlerine migrate etmeye çalışsın, firmanın SOA amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

 

BIS’in SOA danışmanları SOA migrasyonunu hızlandırmayı planlayan şirketlere şu çözümleri sunar: 

 • Microsoft Biztalk Server

 • Enterprise Service Bus 

 • Web Servis Geliştirme 

 • Composite Applications

With a strong understanding of the enterprise from a business perspective, BIS' SOA Architects will assist any staff in developing SOA principles and best practices that guide planning, development, integration and management of application infrastructures.

SOA Mimarlarının Rolü