Modüller

Kernel

Sistemin ana unsuru olan bu bölüm, temel muhasebe yapısı, müşteri veritabanı, genel sistem ve kullanıcı parametrelerini içermektedir. 

 • Sistem yönetimi: Sistem Yönetimi ile, standart değişkenleri parametrik olarak yaratabileceğiniz gibi kurumunuzun çalışma prensiplerini belirleyen belli parametreleri oluşturarak gerekli kontrol ve iş akışı tasarlayabilirsiniz.

 • Muhasebe: Kullanıcılar kurumun çalışma yöntemine göre hesap planı oluşturabilir, finansal tabloları hazırlayabilir, istenilen tarihlerdeki hesap ekstrelerine ve hareketlerine ulaşabilirler. Bu muhasebe sistemiyle; yasal raporları, bilançoyu ve kar/zarar hesaplarını hazırlayabilir, reeskont/evalüasyon işlemlerini yapabilirsiniz. Ayrıca finansal tabloları parametrik olarak düzenleyip istenen finansal tabloyu esnek bir şekilde üretebilirsiniz.

 • Müşteri Veritabanı: : Winbank’ın müşteri odaklı yapısı sayesinde müşteri kitlenizin performansını sürekli olarak görüntülemeniz ve ölçümlemeniz oldukça kolaylaşmıştır. Winbank ile, pazarlamayı etkin kılmak daha az efor gerektirir.

 • Güvenlik: Kullanıcı erişim yetkilerini tanımlayabilir ve işlem bazında limitleri, raporlama veya işlem yapma yetkilerini farklılaştırabilirsiniz. 

Cari Hesaplar

Bu bölüm mevduat ile ilgili tüm uygulamaları kapsamanın yanı sıra tüm şubelerarası işlemlerin online yapılabilmesine olanak sağlayan bir yapıya sahiptir. Vezne ve arka ofis çalışanları tarafından yürütülen para işlemleri bir “iş akışı” mantığıyla yapılır. Bu bölüm, sistemin Kernel kısmındaki tanım ve parametreleri kullanarak işlem tipleri bazında kontrol ve uyarı fonksiyonlarını içerir. 

 • Nakit, çek, havale ve EFT işlemleri yapın 

 • Nakit döviz işlemleri gerçekleştirin (alım/satım) 

 • Yurtdışı havale işlemlerini yapın 

 • Döviz çeki alım/ödeme işlemlerini yürütün 

 • Döviz çeki ödeme işlemi yapın 

 • Transfer işlemleri 

Çek ve Senet

Bu modül müşterilerden ödeme aracı olarak veya kredi teminatı olarak alınan çek ve senetlerle ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlayan programlardan oluşur. Çek ve Senet modülü Krediler modülü ile tam bir entegrasyon içerisinde çalışır.

 • Çek bordrolarını girin

 • Çekleri takasa gönderin veya takastan alın 

 • Takas sonuçlarını alın 

 • Çek iade işlemlerini yapın

 • Çek ödemelerini gerçekleştirin 

 • Çek okuma makineleri ile entegre olun 

 • Yabancı para çek işlemlerini gerçekleştirin

 • Kara listeleri kontrollerini yapın

Bireysel Krediler

Bireysel Krediler modülü; kredi başvuruları, kullandırım, onay ve geri ödeme işlemlerini destekleyen modüldür.

 • Ödeme planı senaryolarıyla müşterilere farklı seçenekler sunun

 • Kara listelerin kontrolüyle etkin bir risk yönetimi ortaya koyun

 • Kredi başvuru, onay ve kullandırım süreçlerinizi elektronik ortamda yürütün

 • Taksit ödemelerini gerçekleştirin

 • Kredi kapama işlemlerini ve muhasebe fişlerini otomatik oluşturun

 • Sistem üzerinden detaylı raporlar alın ve kurumunuzun risklerini sürekli olarak gözlem altında tutun

Kurumsal Krediler

Kurumsal Krediler modülü; kredi başvuru, sözleşme ve teminat yönetimi, onaylar, kullandırım, kredi geri ödeme ve transfer işlemlerini kapsar.

 • Farklı kurumsal kredi türlerine göre alt limitler oluşturun

 • Şube limitlerinizi tanımlayın

 • Kredi sözleşmelerini yönetin

 • Birincil ve ikincil teminatları tanımlayın

 • Onaydan geri ödemeye tüm kredi yaşam döngüsünü otomatize edin

 • Teminat mektubu işlemlerini yürütün

 • Exim, spot, borçlu cari ve gecelik gibi çeşitli kredi imkanları sunun

 • Pek çok detaylı rapor sayesinde risk yönetimini etkin kılın

İthalat

İthalat modülü ile, ithalat dosya takibi ve raporlaması, provizyon işlemleri, dokümantasyon, poliçe, transfer, tutar artış/azalış ve dosya kapama işlemlerini yapabilir ve mevzuat kontrollerini yürütebilirsiniz.

 • Dosya açılış işlemleri 

 • Muhabir banka onayı 

 • Doküman takibi

 • Transfer 

 • Draft takibi 

 • Masraf ve komisyonlar 

İhracat

İhracat modülü ihracat dosya takiplerini ve raporlamalarını, ödemeleri ve dosya kapama işlemlerini yapmanızı sağlar. Ayrıca yine mevzuat kontrollerini de yapabilirsiniz.

 • Dosya açılış işlemleri 

 • Gümrük beyannamesi girişi 

 • Doküman takibi

 • Ödemeler 

 • Masraf ve komisyonlar 

Hazine

Para piyasası ve döviz işlemleri için tasarlanan Hazine modülü, dealing odası için gerekli gerçek zamanlı pozisyon takibi, dealer ve muhabir limit kontrolleri, arka ofis işlemleri, pozisyon ve dealer karlılık raporlaması ve nakit akış raporlaması gibi fonksiyonları içerir. İşlemlerin sisteme girilmesinin hemen ardından pozisyon otomatik olarak güncellenir ve muhasebe kayıtları yaratılır.

 • Döviz alış ve satış 

 • Arbitraj/netting 

 • Döviz efektif (nakit) işlemleri 

 • Plasman ve kullanım (para piyasası) 

 • Zorunlu döviz stoğu

 • Banka hesapları arasında transfer 

Sabit Getirili

Sabit getirili menkul kıymet işlemleri için tasarlanan Sabit Getirili modülü, menkul kıymet piyasasında işlem gören farklı enstrümanlarla ilgili alış/satış ve repo işlemlerini (hazine bonosu, devlet tahvili, gelir paylaşımı senetleri, toptan eşya fiyat endeksi, tüketici fiyatları endeksi vb.) destekler. Birim fiyatlar ve stok fon maliyetleri ayrı ayrı ve orantılı olarak izlenebilir. Belli tarihler arasındaki İMKB ve TCMB bildirimleriyle ilişkili işlemler görüntülenip raporlanabilir.

 • Hazine bonosu ve devlet tahvili işlemleri 

 • Repo ve ters repo işlemleri

 • Opsiyonel repolar

 • Komisyon bazlı müşteri işlemleri 

 • Çok katmanlı portföy ve stok yönetimi 

 • Şubeler için fiyatlama 

 • Stok maliyetlerinin gözlenmesi ve kar/zarar hesaplaması

 • Stokların repolara atanması

Yasal Raporlar

Winbank şu anda Türkiye’de uygulanmakta olan yasal düzenlemeleri tam olarak karşılar niteliktedir. Parametrik bir yapıyla, sistem Hazine Bakanlığı, Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu gibi yasal organlara zorunlu raporları üretebilmektedir. 170 yasal rapordan yaklaşık 150’si sistem içine gömülü bir raporlama aracı ile oluşturulabilmektedir.

 • Manuel işlerinizi azaltıp personelinizi özgürleştirin

 • Çok fazla efor harcamadan rapor şablonları oluşturun

 • Hızlı bir şekilde yasal uyumluluğunuzu sağlayıp asıl faaliyetlerinize yönelin

Webbank

Webbank, İnternet Bankacılığı Çözümü, bireysel ve kurumsal müşterilerinizin bankacılık işlerini 365 gün 24 saat kendilerinin yapmasına olanak tanır. Müşterileriniz bankacılık hizmetlerine evden veya ofisten İnternet üzerinden erişim sağlayabilirler. Bankacılık sistemindeki müşteri numarasının yanı sıra her müşteriye bir güvenlik kodu ve şifresi verilir. Esnek ve ölçeklenebilir altyapı sayesinde, sistem aynı anda birçok müşteriye hizmet verebilir.

 • Müşterilerinizi kendi işlemlerini yapabilecekleri ortamı sağlayın

 • Operasyonel yükünüzü ve dolayısıyla masraflarınızı azaltın

 • İnterneti destekleyici bir hizmet kanalı olarak kullanın

Bireysel Bankacılık Uygulamaları.

 • ATM entegrasyonu 

 • POS entegrasyonu 

 • Kredi kartı entegrasyonu 

 • Kredi kartları

 • Kredi kartları – BankSoft Kredi Kartı Paketi entegrasyonu 

 • IVR entegrasyonu 

 • Online Türk Telekom işlemleri 

Tahsilatlar.

 • SSK prim tahsilatları 

 • Fatura tahsilatları 

 • Vergi tahsilatları 

 • Okul ödemeleri tahsilatları 

Ödemeler.

 • Maaş ödemeleri 

 • Kredi kartı ödemeleri