Kısaca BİS

1994 yılında kurulan BIS, paket uygulama çözümlerinin yanı sıra kişiselleştirilmiş yazılım geliştirme, framework entegrasyonu, migration ve danışmanlık hizmetleri sunan lider teknoloji ve servis sağlayıcısıdır. BIS, finansal hizmet sektörünün tüm sanal segmentlerindeki kurumlara kritik yazılımlar ve IT hizmetleri sunmaktadır. BIS, zamanla kurumların üretkenlik, karlılık ve gelişimlerini koruyabilmelerine ve arttırabilmelerine olanak tanıyan açık ve değişken altyapılar yaratabilecek düzey ve büyüklüğe ulaşmıştır. 

 

Çözümlerimiz birçok ihtiyaca cevap vermekte, fakat ortak bir özelliği paylaşmaktadır: ister verimliliği arttırmak, ister müşteri hizmetini geliştirmek, ister kanunlara uyum sağlamak veya ister inovasyonla büyüme fırsatlarını yakalamak olsun; müşterilerimizin spesifik iş stratejilerini hayata geçirmelerine yardımcı olmak.

Neler Sunuyoruz?

BIS, beş iş alanından oluşmaktadır: Bankacılık, Sermaye Piyasaları, Krediler, İnsan Kaynakları, Altyapı ve Finans dışı yazılımlar. Daha düşük sahip olma maliyetli, güvenilir, düşük riskli, yüksek performanslı ve stabil çözümler için spesifik müşteri ihtiyaçlarına hitap eden inovatif iş çözümleri geliştirmekteyiz. 

BIS’teki misyonumuz, müşterilerimize iş gereksinimlerine paralel gelişmiş teknolojiler vasıtasıyla etkin bir şekilde rekabet edebilmelerine, inovatif olmalarına ve kendilerini farklılaştırmalarına yardımcı olmaktır. BIS iş çözümleri portföyü şu alanlara hizmet eder:

 • Bankacılık 

 • Aracı kurum, trading ve takas

 • Tüketici finansmanı

 • Faktoring

 • Mortgage kredileri

 • İnsan kaynakları yönetimi

 • Teklif ve sözleşme yönetim

 • Faturalama sistemi

Çözüm ve hizmetlerimizl, müşterilerimizin işlerinin yolunda gitmesini sağlamak için sürekli bir gelişim döngüsü oluşturabilmelerine yardımcı olmayı hedeflemekteyiz. Projelerin zamanında ve bütçe dahilinde hayata geçirilmesi için müşterilerimizin her adımlarında yanlarındayız. Kapsamlı ürün ve hizmet gamımız, kurumlara optimum planlama, uygulama, eğitim ve operasyon konularında yardımcı olur. 

Çözüm ve hizmetlerimiz, müşterilerimizin yaşadıkları sıkıntıları aşmalarını ve rekabet güçlerini arttırmalarını sağlar:

 • Hem bugün hem de gelecekteki BT operasyon maliyetlerini düşürmek

 • Geliştirme, entegrasyon ve operasyonlarda kalite ve öngörüyü yükseltmek

 • Güvenlik ve iş sürekliliğini arttırmak, altyapıyı güncellemek

 • Yeni iş alanlarını, inisiyatifleri ve ürünleri/hizmetleri destekleyebilecek kapasite oluşturmak

 • Büyüme ve karlılığı sürdürecek stratejik inisiyatifleri destekleyen teknolojileri sağlamak

Biliyoruz ki günümüzde her kurumun hedeflenen bir yere ulaşmak üzere ileri sürülen iyi tasarlanmış bir stratejik planı vardır. Tüm firmaların büyümeye, karlılığı arttırmaya, küreselleşmeye ve benzeri kavramlar elde etmeye, rekabetlerinin ötesine geçmeye ihtiyacı vardır. Bizim BIS olarak amacımız bunu başarmalarını sağlamaktır. Karşılaştıkları zorlukları aşmalarını, fırsatları yakalamalarını, hedeflerini tutturmalarını ve hatta aşmalarını istiyoruz. Bu düşünceden hareketle, müşterilerimizi daha ileri taşıma kararlılığımızın bir göstergesi olarak “Need to go beyond?” inisiyatifini öne sürdük. Parolamız; enerji, ilerici düşünce tarzı ve fırsatçı yaklaşımı işaret etmektedir.

Şirketimizi anlaşılması kolay, yaklaşılabilir ve ileri görüşlü olarak görüyoruz. Felsefemiz gayet açık ve basit – müşterilerimizle karşılıklı anlayış, dürüstlük ve açıklığa dayanan uzun süreli ilişkiler geliştirmek.

"Need to go beyond?™”