Krediler

BIS’in kredi çözümleri portföyü, yılların tecrübesini ve en iyi uygulamaları bir araya getiren benzersiz ve piyasa lideri uygulamaları bünyesinde barındırır.

Ürün Çeşitliliği

Müşteriler sürekli olarak yeni ürünlerin beklentisi içindedir. Kredi sektörünün tüm alt segmentlerinde, kurumlar hem yerel hem de küresel piyasalarda daha önce hiç olmadığı kadar çetin rekabet koşullarıyla karşı karşıyalar. Bu ortamda başarı, sunabildiğiniz ürün çeşitliliğine ve inovasyon hızına son derece bağlıdır. Yenilikçi kredi çözümleri, sürdürülebilir başarının temeli haline gelmeye başladı. Hedef kitlenize; kolay ulaşılan, inovatif ürünler ve hizmetler sunmanız çok büyük önem taşımaktadır.

El Değmeden Süreç Yönetimi

Bugünün kredi kuruluşları kredi oluşturmadan kapama işlemlerine kadar tüm kredi yaşam döngüsünü etkin bir şekilde içine alan, tamamen otomatize edilmiş süreçlere ihtiyaç duymaktadır. Tüm işlemlerin anında ve elektronik olarak yapılması ve sistemlerin konsolidasyonu, mümkün olduğunca fazla kredi işleminin yönetilmesini ve böylece verimlilik artışı ile maliyetlerin düşürülmesini sağlar. Entegre bir platform tüm şirket bazında iş aktivitelerinin daha şeffaf yönetilmesini sağlar.

Kredi Karar Sürecinin Otomasyonu

Otomatize iş akışı süreci ve iş kuralları, kredi veren kuruluşların kredi döngüsü süresince yapılan operasyonlardan önemli ölçüde tasarruf etmesini sağlar. İşlemler, operasyonel riskleri ve işlem masraflarını en aza indirgeyerek kredi sürecine dahil olan farklı departmanlar arasında verimli bir şekilde yönlendirilmelidir. 

Maliyet Etkinliği

Kar marjları, değişen piyasa koşulları ve artan rekabet nedeniyle her geçen gün küçülmekte. Ekonomik daralma yeni bir düzen yaratırken kurumları, masrafları kısma, riski dağıtma, şeffaflığı ve iş kontrolünü arttırmak için operasyonel verimliliğe her zamankinden daha fazla odaklanmaya itiyor. Ortak bir teknoloji platformu, verimliliği en üst düzeye taşımanıza ve maliyetleri düşürmenize imkan tanır. 

Risk Yönetimi

Etkin risk yönetimi, günümüz kredi kurumlarının temel direğidir. Gerçek zamanlı işlem ve veri izleme ile tek ve entegre bir platform üzerinde çalışmak, iş aktivitelerinde geniş bir projeksiyon sağlayıp riskleri azaltmanızda kurumunuza güç verir.

Yasal Zorunluluklar

Günümüz finans piyasası sıkı yasal düzenlemelerle zorlanmaktadır. Regülasyonlar, kredilerin kurumlardan iş ve tüketicilere doğru olan akışını sürekli denetlemektedir. Böyle bir ortamda finansal kurumlar, uyum sürecini ve risk faktörlerini kontrol altına almalarına yardımcı olacak teknolojilere ihtiyaç duymaktadır. 

Açık ve Net Stratejik Yönümüz

BIS’in kredi çözümleri işindeki başarısı iki kilit faktöre dayanmaktadır: 

  • Türkiye’nin yanı sıra Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nde lider bir kredi çözümleri sağlayıcısı olabilmek için açık iş stratejimiz, ve 

  • Teknolojilerimizin esnekliği ve ölçeklenebilirliği

BIS, bankalar ve tüketici kredisi, mortgage ve faktoring firmaları için kapsamlı bir ürün yelpazesi sunar. Ürün gamımız aşağıdaki çözümleri kapsar:

  • Ticari krediler

  • Tüketici kredisi

  • Mortgage kredileri

  • Faktoring​

BIS İle Çalışmak

Kredi Çözümleri Grubu, müşterilerimize sunduğumuz olanakları ve entegre çözümleri genişleterek BIS’in kredi alanında liderlik geleneğini devam ettirmektedir. Tüm çözümlerimiz, size özgü piyasa ihtiyaçlarını algılayan deneyimli profesyoneller tarafından geliştirilmiştir. Geniş ürün yelpazemiz, her bütçeye ve her iş stratejisine hitap etmektedir. 

 

Kadromuz kredi işinin her aşamasıyla ilgili derin bir birikime sahiptir. Analistlerimiz mortgage kredileri, ticari krediler ve yasal konular gibi spesifik başlıklarda uzmandır. BIS, uzmanlığını kapsamlı ve uyumlu kredi yazılım ürünleri ile biraraya getirir. Bu süreçte müşterileriyle işbirliği içinde çalışır ve onların yeni piyasa taleplerine süratle cevap verebilmelerine, büyüme hızlarını arttırmalarına ve rekabette önde kalabilmelerine yardımcı olur.​

İlgili Ürünler