Modüller

Kernel

Sistemin çekirdeğini oluşturan bu kısımda, temel muhasebe yapısı, müşteri veri tabanı ile genel sistem ve kullanıcı parametreleri yer almaktadır. 

 • Sistem yönetimi: Sistem yönetimi ile, kurumunuzun çalışma prensiplerini belirleyen temel parametreleri tanımlayabilir ve böylece kontrol ve iş akışlarını buna göre tasarlayabilirsiniz ve aynı zamanda standart değişkenleri parametrik olarak tanımlayabilirsiniz. 

 • Muhasebe: Kullanıcılar kurumun çalışma prensiplerine göre hesap planı tanımlayabilir, finansal tabloları çıkarabilir, hesap bakiyelerine ve hareketlerine istedikleri tarih bazında ulaşabilirler. Bu muhasebe altyapısıyla, yasal raporları üretebilir, bilançoyu ve kar/zarar hesabını çıkarabilir, ve reeskont/evalüasyon işlemlerini yapabilirsiniz. Ayrıca finansal tabloları parametrik olarak güncelleyebilir ve istenen tabloyu esnek bir şekilde üretebilirsiniz.

 • Müşteri veritabanı: Infact’in müşteri odaklı altyapısı sayesinde, müşteri portföyünüzün performansını sürekli olarak görüntüleyip ölçmek daha kolay hale geldi. Infact ile, gerekli pazarlama aktivitelerini hayata geçirmek önceye göre daha az çaba gerektirmektedir. 

 • Güvenlik: Kullanıcı erişim tanımları yapabilir ve yetkileri işlem limiti, raporlama veya işlem yapma yetkisi şeklinde farklılaştırabilirsiniz.

Müşteri İlişkileri

Faktoring işlemleriyle ilgili pek çok fonksiyonu barındıran modül tüm operasyonlarınızı otomatize eder. 

 • Müşterilere ait bilgilerin kaydetme ve izleme

 • Sistem içerisinde yer alan otomatik kredi karar süreci ile bilinçli kredi kararları alma 

 • Müşterilere toplam, hesap ve fatura bazında kredi limiti; borçlular için toplam ve satıcı bazında limit; muhabirler için toplam kredi limiti çıkarma

 • Müşteri, borçlu ve muhabirlerin limit ve risk bilgilerini gerçek zamanlı görüntüleme ve değerlendirme

 • Faktoring sözleşmelerini yönetme

 • Müşteri hesapları açma, izleme ve raporlama

 • Ödeme ve tahsilatları yönetme

 • Faiz, komisyon ve masraf tahsilatlarının faturalarını üretme

Fon Yönetimi

Infact’in finans modülü hazinenizdeki nakdi ve kredi portföyünüzü etkin bir şekilde yönetmenizi sağlar. 

 • Para piyasası ve sermaye piyasası işlemlerini yönetme

 • Yerel ve yabancı döviz cinslerinde kullanılan fonları yönetme; vade, fonlama maliyeti vb. takibi

 • Portföy değerlemesi için günlük piyasa fiyatlarını sisteme yükleme

 • Banka hesapları arasında para transferleri yapma

 • Pozisyon izleme

Resmi Defterler

 • Resmi defter veya yevmiyeleri zaman aralıklarına göre izleme

 • Resmi defterleri iç ve/veya yasal formatlarda basma

 • Yıl sonunda otomatik olarak hesapları kapatma

Çek ve Senet

Çek ve Senet modülü çek/senet işleme operasyonlarınızı otomatize eder ve teminat portföyünüzü güvenle yönetmenize yardımcı olur.

 • Çek ve senetleri tahsilat için veya teminat olarak sisteme girme

 • Çek ve senetleri faturalarla eşleme

 • Çek ve senetlerin statülerini güncelleme

 • Ortalama vade hesaplamaları

 • Çek ve senetlerin vade tarihlerine göre raporlayarak nakit akışı takibi yapabilme

 • Çekleri herhangi bir veri kaynağından sisteme atma

 • Çek okuma makineleri ile entegrasyon

CRM

Her işin başarılı olması için gerekli müşteri sadakati ileri bir müşteri ilişkileri yönetimi ve müşteri odaklı bakış açısı ile kazanılabilir. Infact’in faktoringe özel CRM modülü müşterileri yönetmek için gereken araç ve yetenekleri sunar.

 • Potansiyel müşteri bilgilerini tanımlama

 • Müşteri ziyaret notlarını, takip edilmesi gereken konuları sisteme kaydedip saklama

 • Potansiyel müşterilerle ilgili istatiksel raporları alma

 • Kredi risk departmanınızın çıkardığı finansal değerlendirmeleri inceleme

 • Kredi tekliflerini sistem üzerinden hazırlayabilme, kullanıcının limit yetkilerine bağlı olarak onaylama ve karara bağlayabilme ve komite karar formunu sistemden alabilme

 • Potansiyel firmalara muhabir faktoring şirketlerinden ön limit/kesin limit taleplerinde bulunarak raporlarla takibini yapabilme

 • Müşteri kazanımları, müşteri ziyaretleri gibi bütçelenen ve gerçekleşen durumlara göre yönetim raporlar alabilme

Kredi Risk

Bugünün hareketli piyasalarında, risk yönetimi finansal kurumlar için en öncelikli konulardan biri haline geldi. Bu da risklerin daha detaylı analiz edilmesini ve beraberinde teknoloji yatırımlarını gerektirmektedir. Infact’in Kredi Risk modülü, kredi risklerini azaltmanızı ve istihbarat veritabanınızı güncel ve her an erişilebilir tutmanızı sağlar.

 • Müşterilerin finansal verilerini merkezi bir kaynakta saklama

 • Müşteri istihbarat sonuçlarını saklama

 • Kara liste kontrollerini yapma

 • Limit, risk ve teminatları raporlama

Resmi Bildirim. Infact yasal mercilere gönderilmesi zorunlu tüm raporları otomatik olarak almanızı sağlar.

 • BDDK

 • TCMB

 • Maliye Bakanlığı

EDI

EDI (Electronic Data Interchange – Elektronik Veri Aktarımı) modülü, FCI (Factor Chain International) üyesi faktoring şirketlerinin kendi aralarında iletişimlerini sağlar. Infact kullanıcıları FCI tarafından en iyi müşteri hizmeti ödülüne tekrar tekrar layık görülmüştür. Sistem standart mesaj ve raporları üretmenizi sağlar. 

 • İhracat/ithalat faktoring süreçlerinizi otomatize edin

 • Operasyonel yükünüzü hafifletin

 • Riskleri minimize edin

WebInfact™

WebInfact müşterilerin internet ortamında faktoring şirketinin belirleyeceği kapsamda faktoring işlemlerini yapmalarını sağlayan bir Web portalıdır. Kullanıcılar portala zaman ve lokasyon kısıtı olmaksızın erişebilir.

 • Müşterilerinizi kendi işlemlerini yapabilmeleri için yetkilendirin

 • Operasyonel yükünüzü ve masraflarınızı hafifletin

 • Marka bilinirliğinizi güçlendirin