Sermaye Piyasaları

BIS; aracı kurumların süreçlerini tamamen elektronik ortama taşıma ve maliyetleri azaltmak için sofistike trader araçları ile birlikte risk yönetim, muhasebe, uyum ve gerçek zamanlı trade işleme imkanları sunar.

Zorluklara Göğüs Germe

Yeni bir sermaye piyasaları görüntüsü ortaya çıkıyor. Piyasa veri hacimleri günden güne artıyor. Trade gerçekleştirme hızlarında bir milisaniyenin ne kadar önem taşıdığı ortada. Bu ortam, hızlı ve akıllı trade kararlarını işlem başına azalan maliyetlerle yapabilmeleri için aracı kurumların üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor.

Küreselleşme, uluslararası yatırım bankalarının gelişmekte olan piyasalara nüfuz etmesi ve yeni yatırım araçlarının adeta patlamasıyla rekabet sürekli artmakta. Finansal kuruluşlar yeni ürün ve hizmetleri daha uygun yollarla piyasaya sürerek pazar paylarını arttırmanın peşinde.

Finans kurumları gelir ve karlılıklarını arttırma konusunda mücadele veriyor ve aynı zamanda BT yatırımlarını maksimize etmeye ve toplam sahip olma maliyetlerini azaltmaya çalışıyor. Bu ortamda ayrıca; daha azıyla daha fazlasını başarmaya, risklere karşı şeffaflığı arttırmaya, yasal düzenlemelere uyumlu hale gelmeye ve iş zekasını kullanmaya çalışıyorlar.

Daha Fazla Veri İşleme

Hiç şüphe yok ki; bugünün finans çevrelerinde hayatta kalıp başarılı olacak kurumlar daha fazla veri hacmini daha kolay ve hızlı yöneten ve veri analizlerini daha verimli yapabilenler olacaktır. Tüm bu veri ve analitik yönetimi ihtiyaçları, aracı kurumlar içerisinde daha fazla hesaplama gücünü ve bilgi anlayışını zorunlu hale getirmektedir.

Rekabet Avantajını Koruma 

Kullanılan teknolojiler bu zorlukları yenmek için gerekli verimliliği sağlama konusunda kilit bir yere sahiptir. Aracı kurumlar, piyasa koşullarını kaldırabilecek, ölçeklenebilir ve esnek trading platformlarını kurup hayata geçirmeye ihtiyaç duymaktadır. Kapsamlı teknoloji platformları, varlık yöneticilerini yatırımcıların yüksek getiri beklentilerini hızla karşılamada doğru konumlandırır. Ölçeklenebilir, gecikmelerin en aza indirildiği ve tamamen otomatize edilmiş trading çözümleri daha az maliyetli trade imkanı sunar.

Veri Konsolidasyonu

Operasyonun tam bir resmini görebilmek için, şirketler ayrı sistemleri konsolide etme ve elle yürüyen iş akışlarını tek ve otomatize edilmiş bir sisteme yönlendirme ihtiyacı hissediyorlar. Trading, mutabakat, takas ve kapama işlemleri için tek bir platform üzerinde çalışmayı yeğliyorlar.

BIS İle Çalışmak

Sermaye piyasalarında hızlı, etkin maliyetli çözümler yaratmak, ancak derin bir sektör bilgisine sahip yetenekli teknoloji uzmanlarıyla mümkün olabilir. BIS sahip olduğu tecrübeli işgücüyle aracı kurum, hisse alım/satım, türev ürünler, saklama hizmetleri, hazine ve trade sonrası işlemleri kapsayan geniş bir ürün portföyü sunmaktadır. 

16 yıldır dünyanın önde gelen finansal kuruluşlarıyla çalışarak çok derin bir sektör bilgisiyle birlikte her bir müşterinin karşılaştığı zorlukları iyi anlayacak ortak bir dil geliştirdik. Bu tecrübe ve birikimle, BIS Sermaye Piyasaları Grubu müşterilerimiz için doğru çözümler geliştirir ve onları özel bakım hizmetleriyle destekler.

İlgili Ürünler