Teknoloji ve Diğer Uygulamalar

Plan. Uygulama. Analiz. Değerlendirme. BIS, önde gelen bir teknoloji servis sağlayıcısı olduğu için profesyonel bir servis sağlayıcının nasıl olması gerektiğini iyi biliyor.

BIS, proje bazlı hareket eden bir firmadır. Ilk elden karı korumak için proje seçiminin önemini, bütçenin aşılmaması ve kaynak yönetimini maksimize edilmesi için yapılması gerekenleri çok iyi biliyoruz. Bu açıdan profosyonel hizmet sektöründeki karmaşık konulara yeni bakış açıları öneriyoruz.

Karar alma, işletmeden veri toplayan tek bir güvenilir kaynaktan sabit zamanlı bilgi akışını gerektirir. Işletmeler ayrıca süreç yönetiminde full entegre bir iş akışına ihtiyaç duyarlar. Buna ek olarak işletmelerin; açık, işlerine esneklik kazandıran, tüm anlamıyla ölçülebilir teknoloji platformuna ihtiyaçları vardır. 

Tüm zorluklarınızı anlıyoruz 
Olay Bazlı Karar Verme 

Firmanızdaki karar vericiler bilgilerin; güncel ve gerçeklere dayalı, iş hayatının değişik ve birbiri ile ilişkili olan yönlerini yansıtmakta olduğundan emin olmak isterler. İşletmenin, sağlam ve birleştirilmiş teknoloji platformuna dayalı entegre yapısı, size geçerli bilgi almanızı sağlayarak bilgiye dayalı kararlar ve gerekli stratejileri uyarlama olanağı sağlar. Olay bazlı iş yönetiminin size olanak tanıdıkları:

  • Müşterilerinizin her birini tanıma ve kurumunuza etkilerini daha iyi bilme,

  • Temel süreçleri gerçek zamanlı takip etme

  • Çalışanlarınızın gerçek potansiyelerine ulaşmalarını sağlama

  • Proje terminlerini verimli bir şekilde yönetebilme​

Bakış Açısını Geliştirmek 

Bugünün hizmet firmaları proje yönetimi ve finansal kontrol becerilerini kombine etmelidirler. Bu tür bir entegrasyon; şirketin, iş biriminin, bölüm, müşteri, proje ve çalışanın bütçe ve karını yönetici tarafından kontrol etmesini ve izlemesini sağlamaktadır. Daha net bir bakış açısı ile, kapasiteyi optimize etmek, insanları geliştirmek ve projeleri kontrol etmek daha kolay olmaktadır. Herşeyden önce, yeni iş olanaklarını belirlemek daha kolay olmaktadır.

İcra Yönetimi

Kuvvetli bir yazılım ürünü, süreçlerin kontrolü ve raporlama araçlarını tek bir platformda bir araya getirirek; stratejik düşünmeyi yüreklendirir, çalışanlar arasında işbirliğine olanak tanır, ve iş performansını yürüten stratejileri geliştirir. Ayrıca firmaların değişen ortama kolay adaptasyonunu ve gelişen uygulamalara uyum sağlamasını yardımcı olmalıdır. 

Bizim Bakış Açımız 

Kaynakları ve projeleri optimize ederek yenilikçi stratejiler edinip, aynı zamanda finansal güç üzerinde de tümle kontrolü sağlıyoruz. Altyapı ve Finans Dışı Çözümler grubumuz yılların birikimi olan know-how’ını şirketinize aktararak, şirketinizdeki potansiyeli görmenize yardımcı olur.