Bankacılık ve Krediler

 • Winbank - Ana Bankacılık Çözümü

  Saygın uluslararası bankalar tarafından tercih edilen Winbank, spesifik iş ihtiyaçlarına uygun, kuruma uyarlanmış çözümlere gereksinim duyan bankalara uygun bir çözümdür.

  Düşük karlılık, sert rekabet, yasal ve mevzuatsal değişiklikler ve risk yönetimi gereksinimleri bankaların işlerini büyütmelerini daha da zorlaştırıyor. Finansal kurumlar bu zorlukların ortasında, eksiksiz ve doğru finansal bilgiye ivedi ve gerçek zamanlı ulaşmaya şiddetle ihtiyaç duymaktadır. Bankalar yasa ve uygulamalara uyum sağlarken rekabet edebilmek için de hızla yeni ürünleri hayata geçirebilmenin yollarını aramaktadır.

  Zamandan tasarruf ederken hata payını ve operasyonel riskleri azaltarak, işgücü gerektiren manuel süreçlerden vazgeçip otomatik uygulamalara dönmektedirler. BIS bankacılık çözümü Winbank, bankaların müşteri memnuniyetini arttırmalarına, ürün ve hizmetleri süratle piyasaya sürmelerine, dünya ile entegre çalışmalarına, karlılığı izleyebilmelerine, yasalarla uyumlu çalışabilmelerine ve yeni pazarlara güvenle girebilmelerine yardımcı olur.

  Winbank, bankaya özel bir bankacılık sistemidir.

  Winbank Bankacılık Çözümü, zorlu rekabet koşullarında bankalara yardımcı olmak için ölçeklenebilir, müşteri odaklı ve entegre bir ana bankacılık sistemi sunar.

  Bu çözüm:
  - Bireysel ve ticari bankacılığı destekler
  - Mevduat, kredi, ödeme sistemleri, menkul alım/satım ve hazine modüllerini içerir
  - Yasal raporlamalar, muhasebe ve ana faaliyetleri entegre eder
  - Ölçeklenebilir ve esnek bir platform sunar
  - Kanıtlanmış metodolojilerle hızla uygulamaya alınabilir
  - Geleneksel ve Katılım Bankacılığı destekler

 • Winbank Modülleri

  Sistemin ana unsuru olan bu bölüm, temel muhasebe yapısı, müşteri veritabanı, genel sistem ve güvenlik altyapısını içermektedir.

  Sistem yönetimi: Sistem Yönetimi ile, standart değişkenleri parametrik olarak yaratabileceğiniz gibi kurumunuzun çalışma prensiplerini belirleyen belli parametreleri oluşturarak gerekli kontrol ve iş akışı tasarlayabilirsiniz.

  Muhasebe: Kullanıcılar kurumun çalışma yöntemine göre hesap planı oluşturabilir, finansal tabloları hazırlayabilir, istenilen tarihlerdeki hesap ekstrelerine ve hareketlerine ulaşabilirler. Bu muhasebe sistemiyle; yasal raporları, bilançoyu ve kar/zarar hesaplarını hazırlayabilir, reeskont/evalüasyon işlemlerini yapabilirsiniz. Ayrıca finansal tabloları parametrik olarak düzenleyip istenen finansal tabloyu üretebilirsiniz.

  Müşteri Sistemi: Müşteri onboarding sürecinden, yönetimini ve temel risk değerlendirmelerini yapabileceğiniz süreçler bütünüdür.

  Güvenlik: Kullanıcı erişim yetkilerini tanımlayabilir ve işlem bazında limitleri, raporlama veya işlem yapma yetkilerini farklılaştırabilirsiniz.

 • WinPAY - Anlık Para Transferi

  T.C. Merkez Bankası'nın Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) süreci ile kullanıcılar farklı bankalardaki hesapları arasında 7 gün 24 saat, hızlı ve kolay şekilde para aktarabilir ve bankalar/ödeme kuruluşları işlemin taraflarına işlem sonucunu anlık bildirim olarak bildirmektedir.

  WinPAY ürünümüz ile FAST sistemine doğrudan entegre olarak bankalara ve ödeme hizmeti sağlayıcılarının, ödeme süreçlerinden kullanabilecekleri sistem desteği sağlamaktadır.


  WinPAY’in sunduğu bazı avantajlar şöyledir;

  - 7/24 Anlık Ödeme Hizmeti
  - Saniyeler İçerisinde Ödeme
  - Mesaj Yapılarına Tam Uyum
  - Limit Kuralları

  WinPAY, Windows/Unix/Linux tabanlı ve Oracle, MS SQL ve diğer veri tabanları üzerinde çalışma imkanı sağlamakta olup entegrasyon sürecinde esnek bir yapıya sahiptir.   

  - Veri Tabanı Seviyesinde Entegrasyon
  - REST Servisler ile Entegrasyon
  - Web Tabanlı Canlı Monitoring
  - Mevcut Tabanlı Monitoring