Faktoring

INFACT

 • Infact yurtiçi, ihracat, ithalat, yurtiçi yabancı para kredileri ve rotatif, spot, peşin iskonto, doğacak alacak, kredi sigortası, tedarikçi finansmanı, taksitli kredi türündeki işlemleri kapsayan; birden fazla dil ve döviz cinsini destekleyen bir faktoring uygulamasıdır.
   

  Uçtan Uca Faktoring Uygulaması

  • Infact’in kapsadığı süreçler pazarlamada aday firmanın tanımlanmasından başlayarak, fiyatlama, istihbarat, kredi tahsis, kullandırım, tahsilat süreçlerini kapsamaktadır.
  • Muhasebe, fon yönetimi, satıcı faturaları gibi faktoring dışı olup; faktoring firmasının günlük işleyişinde konsantre olduğu farklı süreçleri de içermekte olan tam kapsamlı bir uygulamadır.
   

  Entegrasyonlar

  Risk Merkezi, EDI, Ticaret Sicil Gazetesi, Tapu Müdürlüğü, KKB, Fatura Merkezi ile uçtan uca entegrasyonları sayesinde faktoring sürecinin ilgili noktalarında kullanıcıların tüm süreci tek uygulama üzerinden takip etmesini sağlar.
   

  Doküman Yönetim Sistemi

  İçerdiği doküman yönetimi sistemi ile sürecin ilgili adımlarında gerekli dokümanların sisteme eklenmesini, saklanmasını ve eksiklik raporlamalarının alınmasını sağlar.
   

  İş Akışları

  • Uygulama üzerinde kontrol noktaları fazla olan ve onay süreçlerini içeren gerek işlem gerek de kredi tahsis gibi kritik süreçler iş akışlarına bağlanmıştır.
  • Kullanıcılar belirledikleri akış üzerinden işlemleri ve süreçlerini yürütebilmekte, gerekli adımlarda kullanıcılara entegrasyonlarla Risk Merkezi, Ticaret Sicil vb dış kaynaklardan bilgiler otomatik getirilerek sürecin hızlandırılması sağlanmaktadır.
  • Tüm dokümanlar ilgili adımlarda saklanmakta, ve sürecin nerede tıkandığı, kimde beklediği, ne kadar sürdüğü, ilgili günkü karar ve neden alındığı, müşterinin neden red ettiği gibi tüm kritik bilgilere ulaşılarak; gelecek dönem şirket stratejileri belirlenebilmektedir.
   

  Otomatik Karar Destek Sistemi

  Hem işlem hem kredi tahsis adımlarında belirli segment ya da türdeki işlemler için belirlenen kriterler doğrultusunda sistemin otomatik karar vermesi ve müşteri ya da ilgili keşideci, ciranta, grup firması, ortak, kefil gibi partilerin de değerlendirilerek skorlama yapılması sağlanmaktadır.
   

  Raporlamalar ve Dashboardlar

  • Infact üzerinde gerek yasal gerek günlük verilere anlık ulaşımı sağlayan ve kullanıcılara göre özelleştirilebilen 350 adet rapor seti bulunmaktadır.
  • Bunlara ek olarak ana menüde yer alan dashboardlar sayesinde kullanıcılar kendi ilgi alanlarına göre o gün yapacakları takip etmeleri gereken işlere odaklanıp, erken uyarıları alıp hızlıca aksiyon alabilmektedir.
  • Yöneticiler karlılık ciro değişimleri, hedef gerçekleşmeler, kaçan işlemler ve nedenleri gibi daha stratejik konularda anlık bilgi sahibi olabilmektedir.
  • 2020’da hayata geçecek olan datawarehouse projesi ile kullanıcıların da kendi raporlarını oluşturabilmeleri ve performans kaybı yaşamadan büyük veri setleri ile istedikleri kriterler doğrultusunda ister grid’de ister şemalar halinde raporlarını yaratabilmeleri sağlanacak ve görsel olarak çok daha ilgi çekici dashboardların oluşturulacağı bir yapıya geçilecektir.
   

  Yasal Uyum

  Infact, BDDK ve Risk Merkezi denetimlerinden geçmiş olup Türkiye’deki tüm son dönem yasal mevzuat gerekliliklerini karşılamakta ve uluslararası faktoring GRIF kurallarına uygun olarak çalışmaktadır.
   

  Mobil uygulama

  InfacTouch mobil uygulaması ile gerek faktoring kullanıcılarının gerek müşterilerin yer ve zaman bağımsız faktoring sürecine dahil olması sağlanmaktadır.
   

  Satış Ekibi

  • Pazarlama ekibi müşteri ziyaretine giderken müşterilerin özet bilgilerini ve haritalarını görüp müşteri ziyaret notlarını sisteme mobil uygulama üzerinden girebilmekte, fiyatlama yapabilmekte, müşteriyi GİB/Mersis Entegrasyonu ile kolayca tanımlayabilmekte ve işlem sürecini müşterinin yanında iken evraklarını da ekleyerek başlatabilmektedir.
  • Müşterinin tüm risk, limit bilgilerine, çek senet ve faturalarına, gelen tahsilatlarına hızlıca ulaşıp anlık aksiyon alabilmektedir.
  • Pazarlama ekibi gün içerisinde girdikleri işlemlerin son durumlarını mobil uygulama üzerinden takip edebilmektedir.
   

  Yönetim

  • İlgili onay verebilecek statüdeki yöneticiler ofiste olmasalar bile mobil uygulama üzerinden fiyat, kredi, işlem onaylarını verebilmektedir.
   

  Müşteriler

  • Müşteriler ise işlemlerini mobil uygulama üzerinden başlatabilmekte, kendi raporlarını, hesap ekstrelerini alabilmekte, ve evraklarını yükleyebilmektedir.
   

  Güvenlik

  • Mobil, web ve cihazdan bağımsız olarak kullanılabilen uygulamanın güvenlik altyapısı ile dışardan gelen ataklara karşı faktoring firmasının endişe etmesine gerek olmamakla beraber, SMS/E-mail/Facebook vb doğrulama metodları ile uygulamaya giriş güvenli bir şekilde yapılabilmekte ve tüm adımlar loglanmaktadır.

   

  Faktoring Analitik

  Faktoring Analitik çözümümüz ile:

   Müşterileriniz hakkındaki güncel ve tarihsel verilere saniyeler içerisinde erişebileceksiniz.
   Kullanıma hazır analitik ve operasyonel raporlara sahip olacaksınız.
   Stratejik kararlarınız için, KPI’larla çok hızlı Top-Down analiz yapabileceksiniz.
   Rapor ve Dashboard’larınızı kolaylıkla yapabileceksiniz.
   Hikaye özelliği ile sunum hazırlamak çok daha kolay ve hızlı olacak.
   Ek geliştirme maliyeti olmadan, bütün raporlarınızın ve dashboardlarınızın mobil versiyonuna sahip olacaksınız.

  Analitik uygulamamız, Faktoring çözümümüz Infact® ile uyumlu olduğu için, kısa süre içerisinde kullanımınıza hazır olacaktır.