İnsan Kaynakları

 • Prostaff - İnsan Yönetimi Çözümleri

  ProStaff işgücü etkinliğini arttırmak, operasyon maliyetlerini düşürmek ve uyumluluğu arttırmak için bordro dışı tüm İK süreçlerini otomatik hale getiren web tabanlı insan kaynakları yönetim sistemidir.

  Tam ve entegre bir platformla, çalışan yönetimini etkin bir şekilde yapmaları için organizasyonlara birçok imkan verir.
   

  ProStaff aşağıdaki kilit özellikleriyle öne çıkmaktadır:

  - Kullanıcı deneyimi ön planda tutularak tasarlanan self service fonksiyonları
  - Uyarlama ve geliştirme sürecinde esnek yapı ile kolaylık ve hız
  - Çok büyük işletmelerin dahi özel ihtiyaçlarını karşılayabilecek zengin fonksiyonlar
  - İK süreçlerinde İK İş Ortağı seviyesinde yetkilendirme
  - Aynı grup altındaki tüm şirketlerin tek bir ortamdan yönetme
  - Veri tarihçesini tutma ve raporlayabilme
  - Kişisel Verilerin korunması süreçlerine (KVKK, GDPR, vs.) uyumlu olabilme
  - Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Standartlarına uyumluluk ile yüksek erişilebilirlik
  - Entegrasyon yetenekleri
  - Toplam sahip olma maliyetinin düşük olması
   

  Desteklenen İş Aktiviteleri

  Yetenek Yönetimi – Aradığınız yeteneği rakipler keşfetmeden siz bulun ve aşağıdaki modüllerin desteğiyle çalışan sadakatini arttırın.

  İşe Alım
  Kariyer Yönetimi
  Gelişim Yönetimi
  Performans Yönetimi
  360 Geri Bildirim Yönetimi
  Sınav ve Anket Yönetimi

  İş Gücü Süreç Yönetimi – Tüm temel insan kaynağı süreçlerini aşağıdaki fonksiyonlar ile otomatik ve entegre hale getirin.

  Çalışan Yönetimi
  Organizasyonel Planlama
  Zaman Yönetimi
  Ücret ve Prim Yönetimi
  Talep Yönetimi
  Elektronik Arşiv

  İK Self Servis – Çalışanlarınıza her zaman, her yerde self-servis üzerinden bilgiye erişebilecekleri interaktif bir ortam sağlayın.

   Modülleri, yukarıdaki başlık bölümünde ayrıntılı inceleyebilirsiniz.
 • Personel Özlük

  Çalışanlarınızın bilgilerini detay bazda saklayarak insan kaynağınızı bir bütün olarak görmenize yardımcı olur. İşe alımdan ayrılış sürecine kadar tüm personel yaşam döngüsünü otomatik hale getirin.

  Ortak personel veri tabanı oluşturun
  Terfi süreci öneri listesini otomatik olarak alın ve zaman kazanın
  Toplu terfi ve görev değişikliği yapın
  Çalışanınızı birden fazla pozisyona aynı anda ilişkilendirin
  Self servis ekranları ve raporları ile çalışanların birçok sürece katılımını sağlayın
  Süreç bazlı delegasyon ile fonksiyon bazında (izin, eğitim, vb.) delegasyon verin
  Zimmet yönetimini otomatik hale getirin
  Disiplin sürecini sistem üzerinden yönetin
  Zorunlu sertifika takibini sistem üzerinden yürütün

   

  Organizasyonel Planlama

  Organizasyonel Planlama modülü ile matris ve çoklu organizasyon hiyerarşilerini destekleyin ve sürükle bırak ile organizasyonel değişiklikleri yapın.

  Organizasyon yönetiminizi ileriye dönük istenilen bir tarihten geçerli olacak şekilde bir proje olarak offline yürütün.

  Projenizi sürükle bırak yöntemi ile gerçekleştirin
  Gerekli dokümantasyon ve bilgileri proje bazında saklayın ve onaya sunun
  Değişiklik onaylarını sistem üzerinden karşılaştırma yaparak verin
  Projeleri onay aşamasından sonra otomatik olarak canlıya alın
  İdari hiyerarşi dışında birimler arası ihtiyaca özel linkler oluşturun
  Co-Head yapısı sayesinde bir kutuda birden fazla yönetici sürecini destekleyin
  Değişiklikler sonucu yapılması gereken görev atamaları otomatik olarak oluşturun ve zaman kazanın
  Organizasyon şeması üzerinden çalışan bilgi kartlarını tüm kurum ile online paylaşın
   

  Talep Yönetimi

  Talep Yönetimi modülü ile çalışanlarınızın taleplerini İK sistemi ile entegre bir şekilde hızlıca çözün ve çalışan memnuniyetini arttırın.

  Talep akışlarını self service üzerinden esnek olarak yönetin
  Talebin durumu ile ilgili her aşamada bilgi vererek şeffaflığı sağlayın
  İK olarak çalışandan beklediğiniz bilgileri online olarak isteyin ve süreci takip edin
  Talep kütüphanesi ile bilgiye kısa sürede ulaşımı sağlayın
  Sağlanan raporlarla İK bölümünüzün hizmet seviyesini ölçün ve iyileştirin
   

  İş Analizi

  Organizasyonunuzdaki unvanlara ait gerekli bilgileri sistem üzerinde tutun ve tek bir yerden yönetin.

  Beklenen görev ve sorumlulukları belirleyin
  Yetkinlikleri ve davranışlarınızı oluşturun
  Akademik eğitim, yabancı dil bilgisi ve deneyim bilgilerini sistem üzerinde tutun
  Sertifika ihtiyaçların belirleyerek kritik pozisyonlardaki çalışanların yasal zorunluluklarını takip edin
   

  Zaman Yönetimi

  Çalışanlarınızın zaman planlarını yönetin, izin, fazla mesai gibi süreçleri çalışma zamanları ile entegre hale getirin.

  Ülke, şehir ve kontrat bazlı tatil takviminizi tanımlayın
  Esnek çalışma takvimi tanımlayın ve bu takvimleri şirket, ülke ve çalışan bazlı atayın
  Şirketinize özel izin türleri tanımlayın ve kurallarını esnek olarak belirleyin
  Süt izni ve doğum izni süreçlerinizi yönetin
  Sendikal izinlerinizi yönetin
  Fazla mesai sürecinizi oluşturun, fazla mesai saatlerini izne ya da paraya dönüştürün
  Zaman yönetimi kurallarına bağlı olarak aylık yemek kartı yüklemelerini kişi bazlı sistemden alın
  Self servis üzerinden kendinize ya da çalışanınıza ait işlemleri gerçekleştirin
   

  Kariyer Yönetimi

  Çalışanların kurum için açık pozisyonlara başvuru süreçlerini yönetin. Olası atama ve terfi süreçlerini sistem üzerinden ve hızlı bir şekilde gerçekleştirin.


  Yöneticilerin eleman ihtiyaç taleplerini sistem üzerinden toplayın
  İhtiyaca uygun açık pozisyonları kurum içinde yayınlayın
  Gelen başvuruları değerlendirin ve en uygun adayın seçimini sistem üzerinden gerçekleştirin
  Farklı tipteki atama işlemlerini tek ya da toplu olarak sistem üzerinden yapın ve zaman kazanın
  Belirlenen terfi kriterlerine göre oluşan aylık çalışan terfi listesini sistem üzerinden alın
  Çıkış işlemleri sürecinizi sistem üzerinden yönetin
   

  İşe Alım

  Açık pozisyonlarını tanımlayın, aday başvuru portali üzerinden toplanan başvurulardan en iyi adayları seçin ve işe alım sürecini hızlı bir şekilde tamamlayarak aday bilgilerini özlük sistemine doğrudan taşıyın.

  İlanlarınızı oluşturun ve kariyer portaliniz üzerinden yayınlayın
  İlanlarınız üzerinden başvuru kabul edin ve aday havuzunuzu oluşturun
  Gelişmiş arama kriterleriyle aradığınız adaya hızlıca ulaşın
  Adaylarınızı işe alımdaki tüm süreçlerde otomatik haberdar edin
  İşe alım sürecini durumunu self service üzerinden yöneticilerle paylaşın
  Aday bilgilerini işe alım sonrasında özlük sistemine otomatik olarak taşıyarak zaman kazanın
  On-boarding süreci ile çalışanınıza olumlu bir deneyim yaşatın
   

  Ücret ve Prim Yönetimi

  Ücret artış dönemlerinizde mevcut verilerinizi yorumlayın ve ücret planlamalarınızı doğru ve hızlı bir şekilde yapın. Belirli dönemlerinde dağıtılacak olan primleri sistem üzerinden adil bir şekilde planlayın ve self service üzerinden dağıtımını sağlayın.

  Ücret artış dönemleri öncesinde belirlediğiniz senaryolara göre simülasyonlar yapın
  Yöneticilere varsayılan ücret artışlarına ek olarak belirli kotalar verin
  Self servis ekranları aracılığıyla yöneticilerinizi ücret planlamaları hakkında bilgilendirin ve görüşlerini toplayın
  Ücretle ilgili verilerinizi personel özlük sistemine doğrudan aktarın
  Teorik bonus rakamlarını organizasyon seviyesinde belirleyin
  Dağıtımı yapılacak bonus rakamlarını organizasyondaki ana birimlere dağıtın ve otomatik olarak sistemin tüm yöneticilere kurallar çerçevesinde adil bir bonus önermesini sağlayın
  Bonus dağıtımının tüm adımlarını sistem üzerinden süreç ile yönetin ve hız kazanın
   

  Performans Yönetimi

  Yetenek yönetiminin önemli bir bileşeni olarak Performans Yönetimi modülü ile kapsamlı çalışan değerlendirme süreçleri ve hedef birleştirme araçları sunarak organizasyonunuzu destekleyin

  İş hedefleri, projeler ve yetkinlikler ile performans formları üretin
  Yöneticilerin kendi ekiplerine ait proje ve iş hedeflerini sistem üzerinden oluşturmalarını sağlayın
  Kalibrasyon süreci ile performans değerlendirme sonuçlarını düzenleyin
  Her dönem sonunda bağımsız hedef kart, yetkinlik ve proje performans değerlendirmeleri gerçekleştirin
  Değerlendirmeleri onay akışı çerçevesinde yürütün
   

  360 Geri Bildirim Sistemi

  Çalışanların bireysel farkındalıklarını keşfetmesi için farklı bakış açılarından geribildirim almalarını gelişimlerine katkıda bulunun

  Geri bildirim için ast ve yatay paydaş seçerek değerlendirme sürecini başlatılmasını sağlayın
  Güçlü ve gelişim alanlarına yönelik geribildirimleri yönetin
  Yöneticilerin özel raporlar ile ekibi için ileriye yönelik planlama yapmasını sağlayın
  Geri bildirimlerine yönelik analizler yapın ve gerekli gelişim aksiyonlarının alınmasını sağlayın
   

  Gelişim Yönetim Sistemi

  Gelişim aksiyonlarını sistem üzerinden yönetin ve görüntüleyin. Aksiyonlara yönelik planlamaları sistem üzerinde kayıt altına alın.

  Gelişim aksiyonlarına yönelik talepleri self servis üzerinden toplayın
  Çalışanlarınıza alternatif tarihler eğitim seçimi sağlayın ve katılımı arttırın
  Gelişim aksiyon planlamalarında izin kontrolü, ön koşul ve kapsayan gibi otomatik yerleştirme kuralları ile zaman ve maliyet kaybından kurtulun
  Aksiyon taleplerini bir havuzda görüntüleyip, toplu olarak onay sürecine sokun
  Taleplerde asil ve yedek sürecini anlık olarak yönetin
  Sistem üzerinden fakülte ve paket eğitimleri tanımlayıp akademik bazda planlama yapın. Başarı durumunu kredi ile yönetin
  Gelişim aksiyon planlamalarını İK takviminde çalışanlarınızla ve yöneticilerle paylaşın
  Tüm sürecinizi Outlook ile entegre edin
  İç eğitmenlerinizin self servis üzerinden planlama ve katılımcı bilgilerine ulaşmasını sağlayın
  Gelişim aksiyonlarına yönelik eğitmen, içerik, doküman ve transkript bilgilerini self servis’e açın
  Gelişim aksiyon bütçelerinizi oluşturun ve maliyetlerinizi bu doğrultuda yönetin
  Zorunlu eğitimlere yönelik zamanlama ve sertifika bilgilerini sistem üzerinden yönetin
   

  Sınav Yönetimi

  Gelişim aksiyonları öncesi ve sonrasından bilgi ve becerileri ölçmek için sınavlar düzenleyin.

  Farklı konu ve içeriklerde sorularla, soru bankası oluşturun
  Kendi oluşturduğunuz vakalarla birden fazla soruyu ilişkilendirin
  Tasarladığınız şablonlarla farklı tipte sınavlar oluşturun
  Şablonlarda kullandığınız soruların ve cevapların sırasını karıştırarak sınav sonuçlarının güvenilirliği arttırın
  Online ve yazılı sınavlar düzenleyin
  Online sınav durumlarını sistem üzerinden izleyin
  Sınav sonuçlarını raporlayın ve ölçümleyin
   

  Anket Yönetimi

  Gelişim aksiyonlarınızın değerlendirilmesi ve genel amaçlı konular için farklı anketler oluşturun ve raporlayın.

  Anketler için kendi soru ve cevaplarınızı oluşturun
  Kullanıcının verdiği cevaba göre farklılaşan sorular kurgulayın
  Çalışanlarınızla self servis üzerinden anketler paylaşın
  İç eğitmenlerinizin katılımcı değerlendirmelerini self servis üzerinden yapmalarını sağlayın
  Anket tamamlanma sürecini sistem üzerinden takip edin
  Gelişim aksiyonlarına yönelik anketlerin değerlendirme sonuçlarını otomatik olarak sistemden alın
  Anket raporları ile toplanan veriyi yorumlayın ve doğru aksiyonlar
   

  Elektronik Arşiv

  Çalışanlarınız özlük dosyalarını sistem üzerinde tutun ve paylaşın.


  Özlük dosyalarına ait dosya yapısı oluşturun
  Konusuna göre taratılmış evrakları sisteme yükleyin
  Çalışanlarınıza self servis üzerinden talep ettikleri evrakları gönderin
  Kurum içindeki farklı departmanlarla, çalışanlarınıza ait evrakları onay mekanizması ile paylaşın