Veri Analitiği ve Yapay Zeka

Veri Analitiği ve Yapay Zeka

 • Öncelikli olarak Finansal ve İK uygulamalarının üzerine, Analitik ve Yapay Zeka çözümleri geliştirilmekteyiz.

  Bu çözümler şirketimizin ürünlerinin tamamlayıcı özellikte olmakla beraber, kaynak bağımsız olarak, ayrıca konumlandırılabilmektedir.

  Analitik çözümler kapsamında amaç, uçtan uca Kurumsal Veri Ambarı ve İş Zekası çözümleri geliştirmek ve bunları ürün haline getirmektir. Yapay Zeka kapsamında ise, kurumların operasyonel maliyetlerini azaltacak ve iş süreçlerini daha verimli hale getirecek ürünler geliştirmekteyiz.
   

  Veri Analitiği

  Kurumsal Veri Ambarı ve İş Zekası Mimarisi

  Farklı sistemlerdeki verilerin tek bir ortamdan raporlanmasını sağlayan mimari

  Verileri analiz için hazırlamak üzere bir ayıklama, yükleme ve dönüştürme (ETL) çözümü

  Uzman sistemlere ekstra bir yük bindirmeden, operasyonel raporların çok hızlı ve performanslı şekilde sunulması
   

  Veri Ambarı Modeli

  Operasyonel ve Analitik Raporların hızlı ve kolay bir şekilde alınmasını sağlayan Veri Modeli

  Veri yönetiminin doğasında var olan karmaşıklıklara karşı disiplin ve sağlam yapı sağlayan Veri Modeli

  Şirketlerin gelişimini hızlandırmak, maliyetlerini ve risklerini en aza indirmek için tasarlanmış Veri Modeli
   

  Meta Data Yönetimi

  Kaynak sistemlerle veri ambarı arasindaki verinin uçtan uca takip edilmesi

  Veri ambarının başarılı olması için, meta data odaklı olması
   

  KPI Seti

  Yönetim seviyesinin stratejik kararlar alabilmesini sağlayacak önemli KPI'lar

  Her sektör ve ürün için için hazırlanmış KPI setleri
   

  Üst Yönetim Dashboard ve Raporları

  Yönetim seviyesinin stratejik kararlar alabilmesini sağlayacak dashboardlar

  Çok hızlı ve etkili bir şekilde Top-Down analiz yapabilme

  Herhangi bir mobil cihaz üzerinden, her yerden erişebilme
   

  Operasyon Birimleri için Analitik ve Operasyonel Raporlar

  Operasyon ekiplerinin ihtiyacı olan raporlara çok hızlı bir şekilde erişebilmesi
   

  Self Servis Raporlama

  İş birimlerinin, IT ekiplerine bağımlı kalmadan kendi raporlarını sürükle-bırak yöntemiyle kolay ve hızlı bir şekilde yapabilmelerini sağlayan çözümler
   

  Yapay Zeka

  Kurumsal süreçlerinizin dijital dönüşümü ve maliyet avantajı için yenilikçi Yapay Zeka Çözümleri sunmaktayız. Bu kapsamda Doğal Dil İşleme, Öneri ve Optik Karakter Tanımlama alanlarında proje ve ürün hizmetleri sağlamaktayız.


 • Faktoring Analitik

  Faktoring Analitik çözümümüz ile:

   Müşterileriniz hakkındaki güncel ve tarihsel verilere saniyeler içerisinde erişebileceksiniz.
   Kullanıma hazır analitik ve operasyonel raporlara sahip olacaksınız.
   Stratejik kararlarınız için, KPI’larla çok hızlı Top-Down analiz yapabileceksiniz.
   Rapor ve Dashboard’larınızı kolaylıkla yapabileceksiniz.
   Hikaye özelliği ile sunum hazırlamak çok daha kolay ve hızlı olacak.
   Ek geliştirme maliyeti olmadan, bütün raporlarınızın ve dashboardlarınızın mobil versiyonuna sahip olacaksınız.

  Analitik uygulamamız, Faktoring çözümümüz Infact® ile uyumlu olduğu için, kısa süre içerisinde kullanımınıza hazır olacaktır.