Kurumsal Uygulamalar

Logictix Kurumsal Uygulamalar

Kurumsal Uygulamalar Çözümü olan Logictix kurumların yemek, servis, filo yönetim hizmetleri ve kurumsal emlak yönetimi operasyonlarını elektronik ortamda yürütmelerine olanak veren yenilikçi bir yazılımdır.

Logictix, organizasyonların çalışanlara dokunan operasyonel ve idari süreçlerin minimize edilmesini ve böylece üretkenliği arttırıp, lojistik maliyetlerini düşürmesini sağlar.
 

Kurumsal Emlak Yönetimi

Birden fazla mağaza ve/veya şubesi bulunan kurumların, sahibi oldukları veya kiraladıkları tüm emlaklara ait sözleşme, ödeme ve yenileme, satış, teknik hizmet ve bakımlarının yönetildiği ve ihtiyaç duyulan envanterin tanımlanıp stok takibinin yapılabildiği uygulamadır.
 

​İdari İşler Yönetimi

Daha düzenli bir süreç yönetimi ile operasyonel işleri azaltan, İnsan Kaynakları sisteminizle entegre olan; yemek kartı, filo, personel servisleri, taşeron yönetimi ve gelen giden evrak yönetiminin yapıldığı uygulamadır.
 

Demirbaş Yönetimi

Firmaların demirbaşlarının tanımlanarak, amortisman ayırma ve yeniden değerleme işlemlerinin yapılmasını sağlar.
 

Satıcı Faturaları Yönetimi

Farklı türde tedarikçi firma faturalarının (satıcı faturaları, iade faturaları, KDV’li, stopajlı vb) sisteme detay girişlerini, fatura ödeme ve gider itfa muhasebelerinin otomatik yaratılmasına olanak veren modüldür.

Modüller

 • Birden fazla mağaza ve/veya şubesi bulunan kurumların, sahibi oldukları veya kiraladıkları tüm emlaklara ait sözleşme, ödeme ve yenileme, satış, teknik hizmet ve bakımlarının yönetildiği ve ihtiyaç duyulan envanterin tanımlanıp stok takibinin yapılabildiği uygulamadır.
   

  Fonksiyonlar

  Bina ve Gayrimenkul Yönetimi
  Organizasyonların kontrolünde bulunan tüm emlakların bina ve gayrimenkul kayıtlarının detayları ile takip edilmesi
  Bina detaylarının kat, oda, bağımsız bölüm olarak izlenmesi
  Her bir bölümün, kullanım alanı ve m2 cinsinden büyüklüklerin girilmesi ve bu alanlar kat-oda hiyerarşisinde izlenmesi
  Haritalar üzerinden binaların işaretlenip görüntülenmesi

  Kira Sözleşmeleri Yönetimi ve Ödeme Takibi
  Kira sözleşmelerinin yönetiminin yapılması. Enflasyon tipi seçilerek ve sözleşme tipine göre sisteme tanıtılarak, işletmenin sahip olduğu tüm gayrimenkul kira ödemeleri tanımlanan zamanlarda, işletmenin belirttiği artış oranları ile belirlenen tarihte sisteme yansımasının sağlanması.

  Kira artış tipinin, sistemde tanımlı olan kurallara bağlı olarak istenilen şekilde formüle edilmesi
  Mahkeme ve hukuki süreçlerde ödenmeyen ya da tahsil edilmeyen alacakların geriye dönük hesaplamalarının yapılması
  Kira süreçlerinin kullanıcı tarafından belirlenen dinamik kurallara göre aylık kira simülasyonun yapılması
  Word add-in’i ile yazışma ve sözleşme çıktılarının değişken değerlerinin sistem tarafından otomatik olarak oluşturulması
  Sözleşme şablonlarının Word üzerinden kolaylıkla kullanıcılar tarafından tanımlanması
  Vergi ve enflasyon oranlarının da takibinin yapılması sayesinde ödeme işlemlerinin hatasız takibi sağlanması
  Evrak takipleri, kiralama, satış, sözleşme kontratları ile ilgili alarm sistemlerinin bulunması

  Açılış, Kapanış, Taşınma ve Yenileme Süreçleri Takibi
  Açılış, taşınma, kapanış, ek yer ve yenileme süreçlerinin sistem üzerinden yönetilmesi
  Süreç üzerinde iş atamaları sonrası mail ile ilgili kişilerin bilgilendirilmesi

  Gayrimenkul İlan ve Satış Takibi
  Geçici süre için kurumun elinde bulunan iktisaplı malların teklif ve satış süreçleri yönetiminin yapılması
  İktisaplı malın elden çıkarılması için kurumun bünyesindeki internet satış ortamları entegrasyonu ile internet üzerinden alınan tekliflerin değerlendirilmesi
  Değerlendirme süreci statü takibi ve statü kontrolleri ile hata yapmayı önleyici uyarılar sayesinde sistem üzerinden teklif sahibine dönüş yapılması
  Satış kararı ve satış işleminden sonra evrak takibi ve ödeme takibin yapılması
  Sistem üzerinden tüm kar/zarar ya da potansiyel kar hesaplamalarının oluşturulması

 • ​Daha düzenli bir süreç yönetimi ile operasyonel işleri azaltan, İnsan Kaynakları sisteminizle entegre olan; yemek kartı, filo, personel servisleri, taşeron yönetimi ve gelen giden evrak yönetiminin yapıldığı uygulamadır.
   

  Personel Yemek Kartı

  Büyük çaplı ve birden fazla konumda bulunan kurumların personeline verilen yemek kartı ile ilgili süreçlerin elektronik ortama taşınarak maliyetlerin kontrol edilmesini ve bu süreçlerin operasyon verimliliği arttıracak şekilde yürütülmesini sağlayan bir uygulamadır.
  Firma bilgileri, sözleşme bilgileri ve firmaya özgü kart bilgileri (günlük yükleme limiti, aylık rapor oluşturulma tarihi vs.) sistemde tutulması
  Aktif kartı olan kişiler için gerekli durumlarda rutin dışı bir yükleme için Yükleme Talebi oluşturulması
  Çalışanların çalışma takvimi, izin ve eğitim gibi bilgileri kullanılarak aylık yükleme raporunun alınması
  Geriye dönüş izin ve eğitim değişikliklerinin bir sonraki yükleme döneminde güncellenmesi
  Ay ortasında işe girişler sonucu oluşması gereken yükleme listelerinin günlük olarak alınabilmesi
   

  Filo Yönetimi

  Büyük araç filosuna sahip firmalar için geliştirilen Filo Yönetimi modülü; kurumunuzun tüm araçlarını tek bir bilgi kaynağından etkin ve maliyet odaklı yönetebilmeniz için sizi yetkin kılar. Modül ile tüm araç sipariş işlemlerini yürütebilir; masraf bilgilerini takip edebilir ve kullanıcı bilgilerini güncel tutabilirsiniz.
  ​Araç sipariş bilgilerinin oluşturulması
  Siparişe göre gelen araçların özelliklerinin tanımlanması ve raporlanması
  Araçların birim ya da kişilere tahsis bilgilerinin tutulması
  Araçlara ait masraf girişlerinin ve raporlamasının yapılması
   

  Personel Servisleri Yönetimi

  Kurumlar tarafından personele sağlanan servis aracı hizmetinin, operasyon hatalarını minimize ederek ve maliyetleri kontrol altına alarak yönetilmesini sağlar.
  Anlaşmalı olarak çalışılan firmaların kaydının yapılması
  Servis güzergahları, durak noktaları, günlük sefer sayıları ve araç bilgisinin tanımlanması
  Araçlara ait ceza bilgilerinin tanımlanması ve raporlanması
  Aksama raporu, fatura raporu ve personel güzergah listesinin alınması
   

  Taşeron Personel Yönetimi

  Kurum içinde çalışan taşeron personellerin sisteme tanımlanması; bilgilerinin tutulması/güncellenmesi; atama (görevlendirme) işlemleri yapılması ve personel ve maliyet bilgilerinin raporlanabilmesini sağlar.
  Taşeron çalışanların sisteme tanımlanması; bilgilerinin (kişisel bilgiler, nüfus bilgileri, iletişim bilgileri, ceza/ödül bilgileri) tutulması/güncellenmesi/görüntülenmesi sağlanması
  Atama işlemleri (görev tarihi, görev yeri bilgileri, bağlı olduğu yöneticisi vb.) yapılıp ilgili görev ücret bilgilerinin kaydedilmesi
  Temizlik personelleri için aylık maliyet raporlamaları için maliyet tablosu değerlerinin tanımlanması.
  İş birimleri tanımlanıp, aylık maliyet bilgileri takip edilmesi
  Sistem üzerinden lokasyon bazlı temizlik hizmetleri tablosu, engelli (kadrolu) temizlik raporu, taşeron personel dağılım ve genel raporunun alınması
   

  Gelen - Giden Evrak Yönetimi

  Kuruma gelen resmi yazıların, gelen/giden evrak yönetiminin sağlanması ve takip edilmesini sağlar. Ayrıca dekont kayıt ve takibini de yönetir.
  Resmi yazıların, gelen giden evrakların tutulmasının sağlanması
  Dekont bilgilerinin sistem üzerinde tutulması
  İhtiyaç durumunda kurum içine belirli tipteki evraklara erişimin sağlanması
  Evrak listesi raporunun alınmasının sağlanması

 • Firmaların demirbaşlarının tanımlanarak, amortisman ayırma ve yeniden değerleme işlemlerinin yapılmasını sağlar.
  Demirbaş tanımlarının yapıldığı, amortisman ayırma ve yeniden değerleme, rayiç değer arttırma/azalma işlemlerinin yapıldığı ve raporlandığı ekranlardan oluşmaktadır
   

  Tanımlamalar

  Demirbaş Türü Tanımlama
  Demirbaşın bağlı olacağı muhasebe hesabının,
  Tanımlanan demirbaş hesabına karşılık gelen birikmiş amortisman hesabının,
  Tanımlanan demirbaşın amortismanlarının giderleştirileceği Amortisman Gideri hesabının, tanımlandığı ekrandır.

  Demirbaş Tanımlama
  Satın alınan demirbaşın girişinin yapıldığı ekrandır.
  Bu ekranda demirbaşın türü, ait olduğu şube, bedeli, döviz cinsi, TL karşılığı, hangi firmadan satın alındığı, fatura tarihi, amortisman yöntemi ve oranı, süresi, hurda değeri, yeniden değerlemeye tabi olup olmadığı, ödeme şekli (hesaptan, kasadan), muhasebe yöntemi bilgileri yer almaktadır.
  Girişi yapılan demirbaşlar sistemce otomatik üretilen bir numara ile kayıt edilmektedir.
   

  İşlemler

  Amortisman Ayırma
  Kullanıcı tarafından girilen yıl için aylık olarak ayın son iş gününde amortisman ayrılmakta ve otomatik olarak muhasebe oluşturulmaktadır.
  Demirbaş numarası girilmek sureti ile sadece o demirbaş için amortisman ayrılması da mümkündür.

  Yeniden Değerleme
  Üç aylık dönem sonlarında girilen değerleme oranından yeniden değerleme yapılmakta ve muhasebe kayıtları otomatik olarak oluşturulmaktadır.

  Değer Arttırma
  Girişi önceden yapılmış bir demirbaşın değerinin arttırıldığı ve muhasebeleştirildiği ekrandır.

  Rayiç Değer Arttırma/Azaltma
  Tanımı yapılmış olan bir demirbaşın rayiç değerinin arttırılması veya azaltılmasında kullanılan ekrandır.

  Satış İşlemi
  Demirbaş satışlarının yapılması ve otomatik muhasebelerinin oluşmasını sağlayan ekrandır.

  Amortisman Ve Yeniden Değerleme İptal
  Ayrılan amortismanlar ile yeniden değerleme kayıtlarının iptalinin yapıldığı ekrandır.
   

  Aktarım İşlemleri

  Demirbaş Aktar
  Demirbaş kayıtlarının bir excel dosyasıyla onaylı kayıt olarak demirbaş modülüne aktarımının yapıldığı ekrandır.

  Aktarılamayan Kayıtlar İzleme
  Aktarılamayan kayıtların da izlenmesi sağlanmıştır.
   

  Raporlar ve İzleme

  Amortisman Defteri
  Girişi yapılan demirbaşların yeniden değerleme öncesi ve sonrası değerleri ile ayrılan amortismanları ve toplam birikmiş amortismanları gösteren rapordur.
  Şube bazında da veri getirilmesi sağlanmıştır.
  Hesaplama yöntemleri bazında amortisman ayırma ve yeniden değerlemelerin izlenebildiği ekrandır.
  Dönem, demirbaş kodu ve şube bazında rapor alınması sağlanmıştır.

  Amortisman ve Yeniden Değerleme İzleme
  Demirbaş Hesapları İzleme
  Fiş İzleme

 • Farklı türde tedarikçi firma faturalarının (satıcı faturaları, iade faturaları, KDV’li, stopajlı vb) sisteme detay girişlerini, fatura ödeme ve gider itfa muhasebelerinin otomatik yaratılmasına olanak veren,
  Farklı türde personel giderlerinin (masraf formu, business card ödemeleri gibi) sisteme girişlerinin ve ödemelerinin yapılmasını sağlayan,
  Tedarikçi firmalarla mutabakat yapılmasını ve günlük nakit akışının kontrol ve takibini sağlayan raporlama sistemini içeren bir modüldür.
  Projeye ek olarak e-fatura entegrasyonu yapılarak gelen faturaların sisteme otomatik onay ile alınmasını sağlayacak entegrasyon da modül kapsamına dahil edilmiştir.
   

  Tanımlamalar

  Gider Tipi Tanımlama
  Farklı türde Gider Tanımı, gider KDV, stopaj oranlarının ve gider, stopaj ve itfa hesaplarının tanımlanmasını sağlayan ekrandır.

  Demirbaş Tanımlama
  Demirbaş fatura ödemelerinin yapılabilmesi için Demirbaş tanımının yapıldığı ekrandır.

  Satıcı/Personel Tanımlama
  Satıcıların ve personellerin tanımlanmasını sağlayan ve seçilen döviz cinslerinde muhasebelerin oluşması için otomatik hesap açan ekrandır.

  Çalışma Bankaları Tanımlama
  Satıcıların ve personel gider ödemelerinin hangi banka şube ve hesaba yapılacağının tanımlandığı ekrandır.
   

  İşlemler

  Fatura Giriş
  Satıcıların ve personel batch ve detay fatura girişlerinin yapılmasını sağlayan ekrandır. Bu ekran üzerinden fatura muhasebesi, itfalandırma, ödeme ekranına geçiş sağlanır.

  Ödeme Giriş
  Satıcıların ve personel gider ödemelerinin yapıldığı ekrandır, fatura ekranından direk geçiş ile ödeme yapılabilir, ödeme onayı ile tüm işlem onaylanır.

  Tahsilat Giriş
  İade fatura kesildiği durumda tahsilatların girildiği ve onaylandığı ekrandır.

  Fatura – Ödeme – Tahsilat Eşleme
  Fatura girişi yapıldıktan sonra o faturaya istinaden ödeme çıkılmadığı sonradan ödemenin girildiği durumlarda ya da iade fatura tahsilat eşlemesi için kullanılan ekrandır.

  İşlem Onay
   

  Raporlama

  Fatura İzleme
  Verilen kriterlere göre sisteme girilen raporların izlenmesini sağlayan ekrandır.

  Vadesi Gelen Faturalar
  Vadesi gelen ödeme yapılması gereken faturaların girilen tarih aralığı için listelenmesini sağlayan rapordur.

  Yaşlandırma Analizi

  Bakiye Takip

  Satıcı Ekstresi
  Satıcı/Personel faturaları bazında gerçekleştirilen işlemlerin detaylarının izlenebileceği rapordur.

  Mutabakat Mektubu
  Satıcı firmalara gönderilmek üzere matbu mutabat formu oluşturulmasını sağlayan ekrandır.

  BA Raporu